Wyniki badań ankietowych zrealizowanych podczas VIII Ogólnopolskiego Przystanku PaT w Łodzi w lipcu 2013 r.

Tacy jesteśmy czyli młodzież w programie PaT

Opracowanie: Bogusław Prajsner

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony