Certyfikat "Wspiera nas PaT" - Certyfikat PaT - Profilaktyka a Ty

Certyfikat PaT

 

Certyfikat „Wspiera nas PaT” to dokument przyznawany od 2009 roku przez Impresariat programu „Profilaktyka a Teatr” najciekawszym projektom profilaktyczno-artystycznym w całej Polsce. Warunkiem otrzymania go jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym z wykorzystaniem narzędzia teatru. Działanie powinno być przeprowadzone z bezpośrednim bądź pośrednim udziałem Policji. Pierwszy certyfikat wręczono w Płocku, 6 stycznia 2009 roku. Dotychczas otrzymało go 13 najbardziej wartościowych inicjatyw, podjętych zarówno przez młodzież, jak też przez instytucje. Certyfikat to wyraz uznania dla zrozumienia potrzeb profilaktyki i dla aktywnego jej propagowania przez sztukę.

 

Spektakl „Czego Jaś się nauczy”
Jeden dzień z życia małego Jasia to temat nietypowej lekcji, którą przygotowała Komenda Miejska Policji w Płocku dla maluchów z pierwszych klas szkół podstawowych. Realizacji projektu podjęła się Szkoła Podstawowa nr 6 w Płocku. Lekcja teatralna to nowatorski sposób przekazania najmłodszym podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nauka jak zachować się, gdy w pobliżu pojawi się przestępca, co zrobić by nie wpuścić do domu podstępnego włamywacza. To rymowana historia małego chłopca i jego koleżanki, którzy stale wpadają
w jakieś tarapaty , a z opresji ratuje ich policjant. więcej

 

Spektakl „Na samo dno”
Przedstawienie zrealizowane przez młodzież z Sławskiego Centrum Kultury, z inicjatywy KPP we Wschowie. Scenariusz autorstwa Marka Cholewy, opiekuna sekcji teatralno–recytatorskiej w SCK został napisany na konkurs dramaturgiczny „Uczymy się PaTrzeć”. więcej

 

Program „Świadomość i odpowiedzialność”
Do realizacji programu Policja z Gostynina zaprosiła młodzież, która podejmie się propagowania na łamach szkolnych mass-mediów tematów dotykających szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób, zagrożeń związanych przede wszystkim z zagadnieniami przemocy, nałogów, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odpowiedzialności karnej nieletnich, bezpieczeństwa podczas zabaw, w czasie wakacji i innych przerw w nauce, propagowania organizacji bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. więcej

 

Program „Profilaktyka a Sztuka”
Inspiracją do powstania w Rudzie Śląskiej projektu "Profilaktyka a Sztuka" jest program ”Profilaktyka a Teatr". Podobnie jak PaT obejmuje on cztery związane ze sobą obszary: działanie, informację, edukację oraz akcję. W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. więcej

 

Spektakl „Kto jest bez winy”
Spektakl w wykonaniu Kawiarenki Literacko Teatralnej "To i owo". z Siemianowic Śl. zainaugurował spotkania młodzieży z teatrem profilaktycznym w ramach "Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii". Reżyserem sztuki i wieloletnim kierownikiem zespołu jest pani Sabina Szkaradek. Prapremiera spektaklu odbyła się w Płocku
na III „Przystanku PaT” w Płocku. więcej

 

Program „Profilaktyka przez teatr”
Inicjatywa sięgnięcia w profilaktyce społecznej po dramę i formy teatralne wyszła od bełchatowskiej Policji oraz władz szkoły, trafiając na podatny grunt w środowisku uczniów klasy policyjnej, utworzonej w tym roku szkolnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie.
Kilkunastoosobowa grupa aktorska przygotowała spektakl „Dzwonek”, prezentowany rodzicom gimnazjalistów i uczniów szkół średnich z powiatu bełchatowskiego.więcej

 

Sławosz Marcisz
Lider programu PaT na Śląsku. Animator działań edukacyjnych i kulturalnych. Twórca teatru JaCy My oraz klubu KONTRA, który na coraz szerszą skalę realizuje działania profilaktyczne dla młodzieży. więcej

 

Festiwal „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”
Projekt działań profilaktycznych dla młodzieży gimnazjów, realizowany w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, rozpoczął się 1 października 2007 r. na mocy porozumienia zawartego między Wojewódzkim Komendantem Policji w Białymstoku i Podlaskim Kuratorem Oświaty. Realizowany był również przez Towarzystwo AMICUS.
Festiwal odbywa się w kilku etapach, w efekcie których wyłonione zostają najlepsze spektakle profilaktyczno-edukacyjne z województwa podlaskiego. więcej

 

Grupa teatralna „Azyl”
Grupa teatralna powstała w II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. Młodzi aktorzy pod opieką Danuty Łazur oraz Andrzeja Antczaka, przygotowują spektakle edukacyjne,
za które otrzymali wiele prestiżowych nagród.
Od 2009 roku, wspólnie z grupą „Zero Zero”, „Azyl” organizuje Wojewódzki Festiwal Profilaktyczny „poPaTrz”  więcej

 

Martyna Nowak-Lachowska
Jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Świnoujściu. Scenariusze pisze od dawna, ale teatrem - nie tylko profilaktycznym - zajęła się dopiero po roli w spektaklu "Blackout". Jest autorką scenariusza profilaktycznych spektakli "MayDay" i "Każdy inny - wszyscy równi" i filmu "Nielat". Wyreżyserowała spektakle "Krzyk" i "23". Pełni funkcję lidera PaT w Świnoujściu. więcej

 

Krzysztof Popiołek
Reżyser spektakli "Outside", "Mnich", "Feniks" oraz filmu "I nadejdzie jutro".

 

Grupa teatralna „Zero, zero”
Grupa składa się z uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu. Jej opiekunem i reżyserem jest Grażyna Jaśniowska. Teatr „Zero, zero”, oprócz przygotowanych na bieżąco spektakli jest również zaangażowany w organizację Profilaktycznego Festiwalu Teatralnego „poPaTrz

 

Hubert Prekurat
Lider programu PaT w Siedlcach. Założyciel grupy teatralnej FANUM, z którą zrealizował spektakl „Pif!Paf! Jesteś trup!”.

 

Teatr Rękawiczka

Teatr Rękawiczka powstał w 2001 roku w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie z inicjatywy Izabeli Rękawek. Pierwszym spektaklem była „Balladyna”. Później zespołowi udostępniono miejsce na próby w Garwolińskim Ośrodku Kultury, dzięki czemu dołączyli do niego młodzi aktorzy z innych szkół. Teatr ma na swoim koncie wiele sukcesów artystycznych i nagród teatralnych. Spektakl „Sekret” niejednokrotnie był prezentowany w ramach prezentacji najciekawszych działań profilaktycznych w kraju. więcej

 

Scena "Kotłownia"
Scena Kotłownia to niezależna inicjatywa kulturalna działająca w Ostrowi Mazowieckiej, której założycielem jest Rafał Swaczyna, absolwent Szkoły Aktorskiej Jana i Haliny Machulskich w Warszawie. Wszystko zaczęło się od zainteresowania teatrem i chęci realizowania spektakli w małym mieście przez nieliczną grupę młodych zapaleńców. Celem działalności Sceny Kotłownia jest umożliwienie dzieciom i młodzieży kontaktu z teatrem, rozbudzanie zainteresowań i realizowanie pasji. Dzięki regularnym ćwiczeniom dykcji, emisji głosu i recytacji prowadzonym przez zawodowych aktorów oraz doświadczeniu scenicznemu młodych adeptów teatru, osiągany jest wysoki poziom gry aktorskiej, który przyciąga skutecznie coraz większą liczbę widzów. więcej

 

Teatr JaCy My

Amatorski Teatr JaCy My zrzesza osoby (pełnosprawne oraz niepełnosprawne), które chcą tworzyć Teatr według swojej wizji i zamysłu artystycznego. Zajęcia są przeznaczone dla tych, którzy nie boją się podjąć ryzyka związanego z aktorstwem, a zarazem zaprezentowania się nie tylko na różnych scenach, ale i w różnych środowiskach. W ramach działalności Teatru odbywają się wyjazdy na przeglądy konkursowe Teatrów Amatorskich (np. "Odeon" w Andrychowie czy "MOPS" w Warszawie) czy regionalne bądź ogólnopolskie akcje teatralne (np. PaT), a także warsztaty, polegające na spotkaniach z wykwalifikowaną kadrą czy wyjściach do profesjonalnych teatrów. więcej

 

Film „Więzienie – stracony czas”

Scenariusz filmu napisał psycholog z Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, który ponad 10 lat pracuje z młodocianymi przestępcami oraz policjantki Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP z s. w Radomiu. Plan filmowy, zdjęcia oraz montaż zrealizowali funkcjonariusze oraz współpracownicy Służby Więziennej w ramach własnych sił i środków wraz z funkcjonariuszami Policji oraz młodzieżą z Siedlec. Nagrania prowadzono w styczniu i lutym br. w Siedlcach, Warszawie i Radomiu, gdzie w przedsięwzięcie włączyły się komendy miejskie policji, straży pożarnej, sąd rejonowy, pogotowie ratunkowe, areszt śledczy i zakład karny oraz społeczność programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty". Specjalnie na potrzeby filmu podkład muzyczny skomponował zespół skazanych z Zakładu Karnego w Raciborzu pod nadzorem muzyka i wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych.

 

Projekt "Z Krzyku" realizowany  przez  Katolicką  Świetlicę Środowiskową „ORATORIUM” w Przemyślu

Projekt „Z KRZYKU...” jest programem nakierowanym na rozwiązywanie problemów dzieci  i  młodzieży.  Podejmuje  on  wysiłek  przeciwdziałania  wykluczeniu  społecznemu  i patologiom oraz przeciwdziałaniu przemocy, ma także za zadanie aktywizowanie rozwoju intelektualnego  młodzieży  poprzez  sztukę.  Jest  to  program  profilaktyczny  i  jednocześnie terapeutyczny. Celem  programu,  a  także  konkursu  jest  próba  przeanalizowania  przez  młodzież  we współpracy z nauczycielami i wychowawcami problemu przemocy oraz możliwości radzenia
sobie z nią.

Powrót na górę strony