Siedlecka grupa PaT - Grupy i liderzy - Profilaktyka a Ty

Grupy i liderzy

Siedlecka grupa PaT

Teatr FANUM

W Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach 18 lutego 2008 roku wystawiona została premiera spektaklu „Blackout” Grażyny Małkowskiej w wykonaniu uczniów siedleckich szkół, jako 6. obsada w kraju tego tytułu. Wówczas nikt z nas nie przypuszczał, że nasza działalność rozwinie się z takim rozmachem i bogactwem działań, jakie mamy przyjemność realizować. Młodzież siedleckich szkół, która odkryła w sobie pasję teatralną, zainspirowana działaniem programu PaT, wówczas pod nazwą „Profilaktyka a Teatr”.

 Zainspirowany warszawską Sceną 07, wkrótce powstał teatr Scena 0-Siedlce pod kierunkiem Huberta Prekurata. Z czasem zmieniliśmy nazwę na Teatr FANUM, pod którą działamy do dzisiaj. Od początku rozumie i wspiera nasze pomysły wyjątkowy pedagog, wychowawca i przyjaciel młodzieży Magdalena Andrzejczyk oraz policjanci KMP (to przemycona na stronę PaT opinia grupy nie uzgadniana z niżej podpisaną panią Magdą :-) )

Realizowane przez nas spektakle poruszają różnorodną i ważną tematykę:

- problem dostępności broni, problem akceptacji w środowisku oraz akceptacji samego siebie. Obraz ten ukazuje skutki niewłaściwego wychowania dziecka / spektakl „Pif! Paf! Jesteś trup!”

- wypadnięcie z „wyścigu szczurów” i życie z dnia na dzień, pobudzanie narkotykami oraz czczenie nowego bóstwa – telewizji / spektakl „Życie do natychmiastowego użytku”

- kryzys autorytetów wśród młodych ludzi, na których mogą bazować sekty oferujące poprzez swych guru i narkotyki fałszywe autorytety prowadzące niejednokrotnie do zachowań destrukcyjnych i niezgodnych z prawem / spektakl „Dzieci Energii”

- walki na płaszczyźnie duchowej oraz w świecie rzeczywistym pomiędzy życiową drogą dobra lub zła, która niestety kończy się śmiercią, a przed podobnym wyborem stają wciąż nowe osoby / spektakl sztuki ulicy „Odlot!”

- wychowywania dzieci na telewizji i zapominania tradycji / spektakl „Miejsca rzeczy zapomnianych”

 

 Nawiązaliśmy również współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach wystawiając nasze spektakle „Blackout II” oraz „Pif! Paf! Jesteś trup!”dla studentów kierunku pedagogiki z resocjalizacją oraz podczas międzynarodowej konferencji „Paradygmaty współczesnej pedagogiki” w Chlewiskach w 2009 roku.

 Wspólnie z Komendą Miejską Policji w Siedlcach, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Królowej Jadwigi z Oddziałami Dwujęzycznymi w Siedlcach w grudniu 2010 r. oraz w styczniu 2011 r. podjęliśmy cykl działań PaT/M i PaT/R dla uczniów siedleckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie realizacji programu profilaktycznego na temat dopalaczy, wspierając tym samym placówki szkolne pod względem realizacji zadań nałożonych na nie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie szkolnych programów profilaktyki. Był to cykl spektakli pt. „Życie do natychmiastowego użytku” połączonego z wystąpieniem eksperta policyjnego z Komendy Miejskiej Policji na temat prawnych aspektów posiadania i stosowania dopalaczy. Spektakl obejrzało wówczas ponad 1500 uczniów siedleckich szkół. Podobne działanie zostało zrealizowane w czerwcu 2013 roku kiedy to grupa 1600 uczniów obejrzała spektakl ”Sekret” oraz film „Domówka” i „Więzienie stracony czas”.

We współpracy z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu i Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie nakręciliśmy film edukacyjno-profilaktyczny pt. „Więzienie stracony czas”, dotykający problematyki prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających, ustawek kibiców i napaści z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Obok spektakli dramatycznych podejmujemy się realizacji różnorodnych form – słuchowisko „Skrzydła”, film, a także happening i teatr ulicy. Trzykrotnie braliśmy udział w odbywającym się w Siedlcach Festiwalu Teatrów Ulicznych „Pod Niebem”.

Jako grupa siedlecka programu PaT od 2008 roku Teatr FANUM bierze udział w Przystankach PaT, zarówno ogólnopolskich, jak i wielu regionalnych prezentując zrealizowane przez siebie spektakle. Corocznie również w rocznicę powstania siedleckiej grupy PaT zapraszamy Społeczność PaT z całego kraju oraz naszych przyjaciół i mieszkańców miasta Siedlce na premiery kolejnych, realizowanych przez nas spektakli.

Od 2012 roku Teatr FANUM prowadzi oddzielną grupę teatralną - Teatr PRZEDSIONEK. Skupia on zarówno młodzież gimnazjów i liceów, a także nauczycieli siedleckich szkół. Dążymy w ten sposób do rozwijania zainteresowań teatralnych wśród młodzieży, jak również do przełamywania barier między tymi środowiskami. Zarówno grupa młodzieżowa, jak i grupa nauczycieli realizują własne spektakle.

Od lipca 2012 roku Teatr FANUM posiada status Stowarzyszenia. Obecnie w przygotowaniu są kolejne spektakle, na które będziemy mieli przyjemność zaprosić Społeczność PaT.

Przez niemal 6 lat naszej działalności zrealizowaliśmy 14 premier teatralnych, a także film i słuchowisko radiowe . Od 2008 r. w działalność naszej grupy zaangażowało się ponad 200 uczniów siedleckich szkół, studentów, a także ich nauczycieli i rodziców. Objęliśmy bezpośrednimi działaniami profilaktycznymi kilka tysięcy gimnazjalistów, licealistów i ich rodziców. Wielokrotnie prowadziliśmy warsztaty teatralne dla młodzieży, zarówno w Siedlcach, jak również w innych miastach Polski, a także dla dziewcząt osadzonych w zakładzie poprawczym w Falenicy.

Od początku naszej działalności wartością nadrzędną są dla nas ludzie, którzy tworzą naszą grupę i Teatr. To oni nadają naszym działaniom sens, bez nich nie udałoby się osiągnąć tak wiele. I to im z serca dziękujemy!

 

Alicja Artych – siedlecki lider PaT

Magdalena Andrzejczyk – koordynator PaT w Siedlcach

 

 
 
 
Powrót na górę strony