Sokołów Podlaski w projekcie PaH - Inicatywy lokalne - Profilaktyka a Ty

Inicatywy lokalne

Sokołów Podlaski w projekcie PaH

Każde środowisko harcerskie samodzielnie inicjuje swoje działania. Możliwa jest też wymiana doświadczeń, korzystanie z pomysłów i realizacji innych Patroli. Pierwsze działania zainicjowali harcerze z Sokołowa Podlaskiego.

Wśród propozycji harcerzy są m.in.:

- gra miejska – gra o charakterze biegu patrolowego o puchar (statuetkę) przechodni burmistrza miasta, skierowana do kilkuosobowych grup z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Współzawodnictwo oparte jest o poszukiwanie na terenie miasta miejsc związanych pośrednio bądź bezpośrednio z profilaktyką (na podstawie mapy i zdjęć), wykonywanie zadań związanych z profilaktyką: przygotowanie scenki, namalowanie transparentu, wykonanie zdjęcia o tematyce profilaktycznej, rozwiązanie quizu, przeprowadzenie sondy, przygotowanie plakatu o tematyce profilaktycznej, działania z zakresu profilaktyki wypadków drogowych, promowanie prowadzenia zdrowego trybu życia w zadaniach sprawnościowych. Wszystkie zadania oraz ogólna postawa i zaangażowanie grupy są punktowane. Grupa, która uzyska największą ilość punktów, wygrywa puchar przechodni, wręczany oficjalnie podczas podsumowania gry.

Relacje z gry profilaktycznej w Sokołowie Podlaskim:

- kreatywne opracowanie i nagranie filmów profilaktycznych – reklamowego i krótkometrażowego

- przygotowanie spektaklu profilaktycznego (teatr, musical, kabaret, inne formy)

- udział w festynach miejskich i lokalnych imprezach otwartych w ramach aktywnego promowania wśród młodzieży życia bez uzależnień.

 

Pozostałe działania:

Powrót na górę strony