Klasa patronacka - Profilaktyka a Ty

Klasa patronacka

Klasa patronacka

Pierwsza w Polsce klasa patronacka programu PaT powstała w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich.

wychowawczyni: Sabina Szkaradek
dyrektor szkoły: Bożena Czyrwik

e-mail: krlo1@interia.pl

lider grupy: Agata Rurka, e-mail: agatka993@interia.pl

Program Profilaktyka a Teatr, w czwartym roku swojej działalności został poproszony o objęcie patronatem klasy humanistyczno-artystycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich. To pierwsza taka inicjatywa w kraju! W tej właśnie szkole działa od wielu lat znana doskonale „przystankowiczom” i śląskiej młodzieży Kawiarenka literacko-teatralna „To i Owo”, prowadzona od 27 lat przez polonistkę Sabinę Szkaradek. Oklaskiwaliśmy ich spektakl profilaktyczny „Ciszej” na IV Przystanku PaT oraz w katowickim Teatrze im. ST. Wyspiańskiego, ale także - podczas uroczystości wręczenia aktu nadania patronatu PaT, która odbyła się w Siemianowicach Śląskich 16 września br.

W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, m.in.:

 • Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk,
 • Prezydent Miasta Siemianowice Śl. Jacek Guzy,
 • Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach generał Dariusz Biel,
 • Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śl. mł. insp. Cezary Garczarczyk,
 • Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej dr Mirosław Wójcik
 • przedstawiciel MSWiA w programie rządowym ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Adam Sowiński
 • Naczelnik Wydziału Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP mł. insp. Mariola Gosławska
 • Naczelnik Wydziału Wspierania Rozwoju Dziecka i Edukacji Przedszkolnej w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN Aleksander Tynelski
 • Prezes Stowarzyszenia Akademia Wilanowska w Warszawie Witold Płusa.

W stylowym siemianowickim zameczku gospodarze przygotowali bogaty program. Uroczyste wręczenie aktu nadania patronatu PaT poprzedziły prezentacje miast Śląska, zaangażowanych w działania PaT. Najaktywniej na tym polu działają:

 • Siemianowice Śląskie,
 • Bytom,
 • Ruda Śląska,
 • Bielsko-Biała,
 • Częstochowa.

W drugiej części spotkania Kawiarenka literacko-teatralna „To i Owo” zaprezentowała spektakl „Ciszej”, goście wysłuchali również koncertu orkiestry KWP w Katowicach Na uroczystości nie zabrakło tegorocznych absolwentów szkoły i młodzieży, która właśnie rozpoczęła swój pierwszy rok w „Śniadeku”, w tym także uczniów tamtejszej klasy o profilu policyjnym. Te wszystkie inicjatywy w I LO im Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich możliwe są dzięki osobistemu zaangażowaniu p. dyrektor Bożeny Czyrwik.

Działalność
KLASY PATRONACKIEJ programu PaT
w ramach Kawiarenki Literacko Teatralnej „To i Owo”

 

Koordynator PaT w obszarze Klasy Patronackiej - Sabina Szkaradek
Miejsce - I Liceum Ogólnokształcące w Siemianowicach Śląskich


2010

 • 17 września- „Zanim Postanowisz Odejść” dla młodzieży i gości z miasta (aula szkoły)
 • 20 października- „ Zanim Postanowisz Odejść” spektakl otwarty w siemianowickim Centrum Kultury godz. 18.00.
 • 25 listopada – Willa Fitznera godz. 18.00 „Chopin w poezji” spektakl otwarty.
 • 19 grudnia- Mysłowickie Centrum Kultury „ Zanim Postanowisz Odejść” dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej ; przedstawienie stało sie pretekstem do zorganizowania konferencji na temat patologi społecznych i jej przyczyn.

2011

 • 31 stycznia- godz.18.00 Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich. Przedstawienie pod tytułem „Marzenie” na okoliczność otwarcia wystawy „Śladami bolesnej przeszłości, wyzwolenie obozu KL Auschwitz”.
 • Udział reprezentantów klasy PaTowskiej w regionalnym konkursie recytatorskim.
 • 3 marca- „Chopin w poezji” na okoliczność Dnia Kobiet , Siemianowickie Centrum Kultury, spektakl otwarty.
 • 22 marca- Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy „Nie trzeba dużo wiedzieć, by być madrym” Heraklif z Efezu.
 • 30 marca- udział w rejonowym przeglądzie zespołów teatralnych – „Marzenie”
 • 31 marca – Auschwitz, na zaproszenie Obozu Auschwitz i Birkenau : przedstawienie dla przewodników wycieczek obozów koncentracyjnych oraz więźniów obozu. Spektakl „Marzenie”.
 • 1 kwietnia – Przegląd Zespołów Profilaktycznych organizowany przez młodzieżową radę miasta i Siemianowickie Centrum Kultury , przedstawienie pt. „ Zanim Postanowisz Odejść”
 • 5 kwietnia – Spektakl „ Marzenie” godz. 17.00 ( aula szkoły) z udziałem byłej więźniarki obozu. Przedstawienie dla młodzieży.
 • w najbliższym czasie przygotowanie nowego spektaklu pt. „ Landrynki” do przedstawienia na VI Przystanku PaT , problem starości i braku szacunku młodego społeczeństwa do starszych ludzi.
 • klasa PaTowska systematycznie uczestniczy w wykładach filozoficznych jak i historycznych o tematyce „ Historia województwa śląskiego”.
 • udział w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „ Młodzi przeciwko patologiom społecznym”.

Sprawozdanie podsumowujące udział I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich w programie „Razem Bezpieczniej”, wpisującym się w rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
(część II – rok szkolny 2010/2011).


I Liceum Ogólnokształcące w roku szkolnym 2010/2011 kontynuowało realizację miejskich i ogólnopolskich programów profilaktycznych („Bezpieczna i przyjazna szkoła”, „Razem bezpieczniej”, „Profilaktyka a Teatr”). Szkoła swoją działalnością wpisuje się również w program „Wychowanie przez sztukę” – cenny ze względu na wartość dydaktyczno – wychowawczą i profilaktyczną.
Wyżej wymienione programy realizuje w I LO – jedyna w Polsce – klasa humanistyczno – artystyczna, tzw. „patowska”, działająca pod honorowym patronatem Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz Kawiarenka literacko – teatralna „To i Owo”.
Klasa humanistyczno – artystyczna realizuje program wychowawczy, oparty w dużej mierze na profilaktyce, zaś „Kawiarenka” - obok spektakli „różnych” – tworzy i przedstawia własne spektakle profilaktyczne, cenione przez odbiorców i pokazywane różnym środowiskom. Zarówno klasa „patowska” jak i koło teatralne posiadają certyfikaty ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Teatr” za realizację autorskich projektów profilaktyczno – edukacyjnych w obszarze teatru. „Kawiarenka” i klasa „patowska” systematycznie biorą udział w tzw. Przystankach PaT, korzystając z profesjonalnych warsztatów profilaktyczno - artystycznych, promując jednocześnie Siemianowice Śląskie – (Płock, Miętne koło Garwolina, Karolin pod Warszawą, Kadzidło koło Ostrołęki). 28 maja grupa weźmie udział w II Śląskim Przystanku PaT w Rudzie Śląskiej.

Kalendarz inicjatyw i dokonań profilaktyczno – artystycznych w roku szkolnym 2010/2011

 • Wakacje, 21 – 26 lipca; Warszawa – Karolin, V Przystanek PaT; udział I LO w warsztatach artystycznych. Klasa „patowska” i „Kawiarenka” na scenie zespołu „Mazowsze” w Karolinie przedstawiały swoje autorskie przedstawienie, pt. „Zanim postanowisz odejść…”, inspirowane autentycznymi wydarzeniami – przyjęte ciszą i wielkim skupieniem (temat fali samobójstw wśród młodzieży dokonanych w ostatnich latach zarówno w Polsce jak i w Europie). Klasa „patowska” dodatkowo pełniła funkcje organizacyjne V Przystanku PaT; Katarzyna Oleszko otrzymała propozycję współpracy z Impresariatem Programu PaT w obszarze fotografii i reportażu.
 • 7 września 2010 – aula I LO; „Zanim postanowisz odejść…”; piątek godz. 1900 – spektakl ogląda społeczność szkolna (i nie tylko) oraz władze miasta Siemianowice Śląskie.
 • 20 października – Siemianowickie Centrum Kultury; czwartek godz. 1930 – spektakl „Zanim postanowisz odejść…” – przedstawienie otwarte dla Miasta (uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich, rodzice; obecność młodzieży spoza Siemianowic Śląskich, np. z Będzina, Tarnowskich Gór, Sosnowca i Rudy Śląskiej.
 • 25 listopada – Willa Fitznera – „Chopin w poezji polskiej”; inscenizacja połączona ze szkolnym koncertem fortepianowym (uczniowie i absolwent I LO), zamykająca Rok Chopinowski w Mieście (otwarcie Roku Chopinowskiego miało miejsce w michałowickim Zameczku wiosną 2010 z inicjatywy pana Romualda Dudy i Dyr I LO Pani mgr Bożeny Czyrwik).
 • 19 grudnia – Mysłowickie Centrum Kultury; niedziela godz. 1230 – spektakl „Zanim postanowisz odejść…” dla studentów wydziału pedagogiki i resocjalizacji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach. Po spektaklu miała miejsce konferencja z udziałem studentów i wykładowców wyżej wymienionej uczelni, której przedmiotem rozważań była tematyka profilaktycznego przedstawienia. Było to drugie z kolei przedstawienie „Kawiarenki” dla studentów GWSP – pierwsze, również profilaktyczne, zatytułowane „Kto jest bez winy…” pokazaliśmy w lutym 2008r.
 • 21 stycznia 2011 – Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śl. – poniedziałek godz. 1900; spektakl „Marzenie”, przygotowany na okoliczność 66 rocznicy wyzwolenia Auschwitz – Birkenau i otwarcia wystawy, zatytułowanej „Śladami bolesnej przeszłości”, przygotowanej przez pana Jarosława Domina z muzeum KL Auschwitz – Birkenau.
 • 1 marca – Regionalny Konkurs Recytatorki „Złota Struna” w Chorzowie – uczennice klasy „patowskiej” zdobywają nagrodę i wyróżnienia (Melania Małek – wyróżnienie i Monika Wacławczyk – I miejsce).
 • 3 marca – Siemianowickie Centrum Kultury, czwartek godz. 1930 „Chopin w poezji polskiej”; inscenizacja teatralna, połączona z koncertem fortepianowym w wykonaniu uczniów i absolwenta I LO. Spektakl odbył się na okoliczność Dnia Kobiet.
 • 8 marca; wtorek, Warszawa – Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, udział w ogólnopolskiej konferencji, podsumowującej działalność i realizację programu „Razem Bezpieczniej” w roku 2010 (szkołę reprezentowali: Sabina Szkaradek, Irena Cyganek i reprezentanci klasy „patowskiej” – Aneta Frankowicz, Katarzyna Oleszko i Agata Rurka).
 • 1 kwietnia – Siemianowickie Centrum Kultury; piątek godz. 1730, udział w przeglądzie teatralnych zespołów profilaktycznych – „Dla nas” – zajęcie I miejsca i otrzymanie tytułu Mistrza Profilaktyki (za spektakl „Zanim postanowisz odejść…”).
 • 1 – 3 kwietnia – udział przedstawicieli „Kawiarenki” w szkoleniu liderów Programu Pat, odbywającym się w Ostrołęce. Zaprezentowano działalność profilaktyczną w I LO i Siemianowicach Śląskich.
 • 4 kwietnia – Wisła; udział w Wojewódzkim Konkursie poezji Metafizycznej, którego finalistką została uczennica klasy „patowskiej” Monika Wacławczyk i tym samym zakwalifikowała się do ogólnopolskiego przeglądu w Rybniku.
 • 5 kwietnia – aula I LO, godz. 1630; spektakl „Marzenie” na okoliczność spotkania z byłą więźniarką obozu dziecięcego w Potulicach – panią Anną Szafraniec.
 • 9 kwietnia – kościół pod wezwaniem Św. Jana Sarkandra w Bańgowie, g. 1900; spektakl „Mgła” przygotowany z okazji 1 rocznicy tragedii smoleńskiej; „Kawiarenka” miała zaszczyt wystąpić z muzykiem i kompozytorem Józefem Skrzekiem.
 • 17 kwietnia –kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach, niedziela godz. 1900; misterium pasyjne ”Ecce Homo – rozważania o cierpieniu”; „Kawiarenka” wystąpiła z Chórem Akademickim i zespołem artystycznym GWSP w Mysłowicach oraz aktorami teatru im. Stanisława Wyspiańskiego

Przytoczono najważniejsze inicjatywy Kawiarenki literacko – teatralnej „To i Owo” oraz klasy „patowskiej” w roku szkolnym 2010/2011 – nie tylko związane z profilaktyką; profilaktyka bowiem obok zagłębiania się w tematy patologii społecznych uwzględnia również umiejętność skupienia młodzieży w działalności artystycznej – tak, aby swój wolny czas umiała spożytkować szlachetnie i pięknie. Tytuły spektakli wskazują na różnorodną tematykę działalności artystycznej w I LO. Aktualnie przygotowujemy nowy spektakl profilaktyczny pt. „Landrynki”, który pokazany będzie na VI Przystanku PaT w Ostrołęce w lipcu tego roku; wcześniej – 28 maja weźmiemy udział w II Śląskim Przystanku PaT w Rudzie Śląskiej.

 

Kawiarenka literacko – teatralna „To i Owo” i klasa „patowska” współpracują z:

 • Komendą Główną Policji w Warszawie (Impresariat PaT – u)
 • Komendą Miejską Policji w Siemianowicach Śląskich
 • Urzędem Miasta w Siemianowicach Śląskich
 • Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich
 • Siemianowickim Centrum Kultury
 • Willą Fitznera
 • • Towarzystwem Opieki nad Oświęcimiem


Foto: Jan Goliński

Powrót na górę strony