Zakończenie działalności Klasy Patronackiej w Siemianowicach Śląskich - Klasa patronacka - Profilaktyka a Ty

Klasa patronacka

Zakończenie działalności Klasy Patronackiej w Siemianowicach Śląskich

Jedyna w Polsce KLASA  PATRONACKA  PaT w  Siemianowicach Śląskich przechodzi do historii programu „Profilaktyka a Ty”. Inicjatywa Sabiny Szkaradek – polonistki, reżysera, człowieka teatru, twórcy Kawiarenki Literacko -Teatralnej „To i Owo”, wybitnego pedagoga i wychowawcy młodzieży – pozostaje przykładem, że można wznieść się ponad standardową codzienność. Piękna gotowość Ireny Cyganek (pedagoga) oraz Bożeny Czyrwik (dyrektora szkoły) do wspierania pracy twórczej z uczniami LO im. Jana Śniadeckiego, pozostawiają wzorcowy przykład spełniania się wspólnej misji szkoły i profilaktyki w rozwoju młodych ludzi. To realna odpowiedź na stereotypy nudy w szkole, fikcji w profilaktyce i pozostawiania młodzieży samej sobie z problemami dorastania. To także przykład, że można i trzeba rozumieć twórców rzeczy pięknych, którzy w odróżnieniu od krzykliwych „kucharek” uczą  estetyki stołu i radości dzielenia się chlebem. Władze miasta i województwa miały przez 3 lata wyjątkową perłę. Pierwsza i jedyna KLASA  PATRONACKA  PaT nie jest już do powtórzenia.

Pani Sabina Szkaradek i jej Kawiarenka Literacko-Teatralna „To i Owo” prezentuje teatr o wyjątkowym  poziomie wrażliwości. Spektakl „Landrynki” o ludzkiej godności gdy nieubłagalnie przemija młodość, zobaczymy na VII Przystanku PaT w Lublińcu. Dotknijcie tej finezji w teatrze. Warto!

Zdjęcia: Katarzyna Oleszko, Krzysztof Pawelec

Powrót na górę strony