Co to jest PaTPORT i jak go utworzyć? - PaTPORTY - Profilaktyka a Ty

Co to jest PaTPORT i jak go utworzyć?

PaTPORT to najnowsze i najprostsze rozwiązanie organizacyjne dla osób zainteresowanych zainicjowaniem lub włączeniem już prowadzonych działań metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej do ogólnopolskiego programu edukacyjno-profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” realizowanego w kraju od 2006 roku.

Fundamentem społeczności PaT jest młodzieżowa grupa PaT z jej liderem. Grupa PaT może być utworzona na poziomie organizacyjnym jednostki samorządowej (gmina, miasto, powiat). Ze względu na lawinowo rosnące zainteresowanie dyrektorów szkół, Impresariat PaT w styczniu 2015 roku wprowadził nowe rozwiązanie organizacyjne, którym jest możliwość samodzielnego tworzenia PaTPORTÓW. Utworzenie młodzieżowej grupy PaT jest możliwe wyłącznie z bezpośrednim udziałem Impresariatu PaT.

Dlaczego warto utworzyć PaTPORT ?

 1. Nie trzeba oczekiwać na przyjazd Impresariatu PaT, a obecny czas oczekiwania to prawie rok – za co bardzo przepraszamy! Przeurocza grupa teatralna z Lęborka ze swoimi opiekunami działająca wiele lat, czekała cierpliwie na przyjazd Impresariatu PaT, inaugurację  i oficjalne mianowanie lidera PaT prawie 2 lata. Bardzo, bardzo dziękujemy za Waszą cierpliwość - jesteście piękni!
   
 2. Tworząc PaTPORT można od zaraz wziąć udział w proponowanych działaniach PaT np. PaTuliska, PaTosfery, festiwale i Przystanki PaT. Oferta działań PaT aktualizowana jest na tej stronie internetowej w zakładce KALENDARIUM.
   
 3. To najlepsze rozwiązanie dla szkół ponadpodstawowych w zachęcaniu uczniów do inicjowania działań w obszarze profilaktyki uzależnień metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej . W każdej szkole może powstać PaTPORT, którego działalność w oczywisty sposób wpisuje się w szkolny program profilaktyki i upowszechnianie wolontariatu.
   
 4. Utworzenie PaTPORTU upoważnia do używania logotypu PaT.
   
 5. Każdy PaTPORT może realizować w ciągu roku szkolnego swój własny program, włączając się równolegle w działania gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Najbardziej istotna dla wszystkich PaTPORTÓW i grup młodzieżowych PaT jest wspólna idea, czyli promowanie życia wolnego od przemocy i uzależnień.
   
 6. Aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad rozwiązaniem strukturalno-finansowym, które umożliwi bezpośrednio dyrektorom szkół, dofinansowanie działań m.in. szkolnych PaTPORTÓW.
   
 7. Działania w programie PaT dofinansowywane są z Rządowych programów „Razem bezpieczniej”, który koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, który koordynuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
   

Siedem kroków – jak utworzyć PaTPORT ?

 1. Krok pierwszy – inicjatywę utworzenia PaTPORTU w szkole ponadpodstawowej (lub innej placówce, w której uczy się lub przebywa młodzież od 13 roku życia) mogą zgłosić:
  a) uczniowie / wychowankowie;
  b) dyrektor / pedagog / psycholog / nauczyciel przedmiotu / wychowawca (np. Bursa);
  c) rodzice uczniów / wychowanków;
  d) policjanci lub przedstawiciele innych instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa.
   
 2. Krok drugi – gotowość do dobrowolnego działania na rzecz bezpieczeństwa w twórczej profilaktyce rówieśniczej powinno zgłosić minimum 15 uczniów jednej szkoły / placówki.

  Uwaga! Zabrania się wydawania poleceń i wyznaczania uczniów! Uzyskanie takiej informacji przez Impresariat PaT wyklucza możliwość tworzenia PaTPORTU. Główna zasada w programie PaT – nie uprawiamy fikcji!
   
 3. Krok trzeci – na wspólnym spotkaniu kierownictwa szkoły / placówki z młodzieżą zdeklarowaną do utworzenia PaTPORTU oraz przedstawicielami rodziców, Policji, oświaty i organu prowadzącego szkołę / placówkę, podjęta zostaje uchwała o utworzeniu PaTPORTU szkoły … (tutaj nazwa szkoły / placówki). Program spotkania obejmuje:

  a) ogólną informację o programie PaT podkreślającą ideę programu, którą prezentuje przedstawiciel kierownictwa szkoły;

  b) ogólną informację na temat aktualnych zagrożeń sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne oraz stosowania cyberprzemocy i przemocy rówieśniczej, którą prezentuje przedstawiciel Policji;

  c) szczegółową informację dotyczącą aktualnych struktur i działań PaT w danej miejscowości i województwie, którą prezentuje zaproszony koordynator / ekspert / lider PaT / SymPaTyk jeżeli taka osoba funkcjonuje w danej miejscowości. Jeżeli nie ma takich osób w lokalnej społeczności (zakładka KONTAKT na tej stronie internetowej) warto zaprosić na spotkanie młodzieżowego lidera PaT z najbliższej miejscowości lub koordynatora / młodzieżowego lidera PaT danego województwa. Informację dotyczącą osób pełniących takie funkcje można uzyskać w każdym Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej /Miejskiej / Powiatowej / i Komendy Rejonowej Policji.  Jeżeli ten wariant także nie jest możliwy, można przygotować przynajmniej krótkie połączenie telefoniczne (lub inna forma komunikacji elektronicznej) z dowolnie wybranym koordynatorem lub liderem PaT na terenie kraju, który przywita młodzież podczas trwającego spotkania w ogólnopolskiej społeczności PaT. Jeżeli ten wariant również nie będzie możliwy, przedstawiciel oświaty lub samorządu uczestniczący w spotkaniu powinien podziękować i pogratulować młodzieży włączenia się  ogólnopolski ruch społeczny PaT promujący modę na życie wolne od przemocy i uzależnień (ten punkt można przenieść na zakończenie spotkania);

  d) konstytuowanie się PaTPORTU:

  - przedstawianie się młodzieży (uczniowie których klas, jakich pasji, w czym brali udział do tej pory, wolontariat)
  - wybranie wśród młodzieży KAPITANA  PaTPORTU (metoda jest dowolna i powinna zostać wcześniej uzgodniona)
  - wybranie wśród młodzieży 3-5 osobowego KAPITANATU PaTPORTU, który jest odpowiednikiem miejskiego/powiatowego/wojewódzkiego Zespołu Lidera PaT, KAPITANAT pełni funkcję wspierającą Kapitana PaTPORTU w planowaniu, koordynowaniu i realizacji działań PaT
  - pierwsze publiczne wystąpienie Kapitana PaTPORTU;

  e) wystąpienie dyrektora szkoły:

  - odniesienie merytoryczne i wskazanie miejsca działań PaT wspierających szkolny program profilaktyki
  - przedstawienie opiekuna PaTPORTU z ramienia szkoły / placówki (osoba dorosła, pracująca zawodowo)
  - pogratulowanie objęcia funkcji Kapitanowi PaTPORTU  
  - podziękowanie uczniom i gościom za udział w spotkaniu
  - zaproszenie na szkolny poczęstunek (jeżeli jest to możliwe).
   
 4. Krok czwarty – zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres impresariat.pat@wp.pl podjęcia uchwały o utworzeniu PaTPORTU:

  - województwo
  - miejscowość
  - szkoła / placówka
  - organ prowadzący szkołę / placówkę
  - opiekun PaTPORTU (kontakt)
  - Kapitan PaTPORTU (kontakt)
  - ilość członków PaTPORTU (w tym Kapitanatu)
  - data i miejsce podjęcia uchwały o utworzeniu PaTPORTU
  - osoba zgłaszająca utworzenie PaTPORTU (stanowisko i kontakt).
   
 5. Krok piątyImpresariat PaT drogą elektroniczną prześle zwrotną korespondencję (oraz logo PaT), na podstawie której utworzony PaTPORT włączony zostanie do ogólnopolskiej społeczności programu edukacyjno-profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” i umieszczony na stronie internetowej PaT w zakładce PaTPORT.
   
 6. Krok szósty – przekazanie otrzymanego z Komendy Głównej Policji potwierdzenia Impresariatu PaT, zatwierdzającego utworzony PaTPORT , korespondencją elektroniczną do:

  - organu prowadzącego szkołę / placówkę
  - właściwej komórki organizacyjnej władz oświatowych
  - właściwej Komendy Miejskiej / Powiatowej / Rejonowej Policji.
   
 7. Krok siódmy – rozpoczęcie działalności PaTPORTU.

 

Pierwsze PaTPORTY zostały utworzone w województwie mazowieckim i wielkopolskim. Kapitanów tworzonych kolejnych PaTPORTÓW zachęcamy do wysłania informacji (oraz zdjęć) do opublikowania na stronie internetowej PaT. Za zaangażowanie w upowszechnianiu idei PaT Wszystkim bardzo, dziękujemy!

Powrót na górę strony