PaH - o projekcie - Profilaktyka a Harcerstwo - Profilaktyka a Ty

Profilaktyka a Harcerstwo

Strona znajduje się w archiwum.

PaH - o projekcie

Inicjatywa powstania projektu "Profilaktyka a Harcerstwo" została zainspirowana działalnością młodzieży na rzecz młodzieży, wspólną dla harcerstwa i ogólnopolskiego programu "Profilaktyka a Ty." Działalność ta prowadzona jest m.in. w obszarze ograniczania patologii społecznej i aspołecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

2 października 2009 roku na spotkaniu w Sokołowie Podlaskim, na które zaproszono władze najliczniejszych organizacji harcerskich insp. Grzegorz Jach – autor programu PaT, złożył na ręce Z-cy Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrza Krzysztofa Budzińskiego list intencyjny, zawierający założenia ogólnopolskiego projektu "Profilaktyka a Harcerstwo" - PaH. Taki sam list trafił również do Przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Idea projektu PaH zakłada jego ponadzwiązkowość - projekt skierowany jest do młodzieży harcerskiej bez względu na jej przynależność organizacyjną. Działania w ramach PaH mogą skupiać wszystkich polskich harcerzy: członków Związku Harcerstwa Polskiego – ZHP, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - ZHR, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacji Skautingu Europejskiego, czy też organizacji lokalnych, np. Stowarzyszenia Harcerskiego – SH, Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu – HROŚ, Organizacji Harcerskiej „Rodło”, Związku Harcerstwa Wiejskiego i innych.

Działania w ramach projektu PaH realizowane są przez tak zwane Patrole. Patrol jest kilku/kilkunastoosobową grupą harcerzy starszych, wędrowników bądź instruktorów. Praca Patrolu zakłada wszechstronne, lecz ukierunkowane działania (w ich strukturach czy poza strukturami) na rzecz młodzieży niezrzeszonej w organizacjach harcerskich. Zadaniem Patrolu jest inicjowanie, przygotowanie, przeprowadzenie oraz podsumowanie działań profilaktycznych. Warunkiem jest współpraca z koordynatorem/ liderem programu PaT oraz władzami harcerskimi, odpowiednimi dla danego obszaru działania. Wskazane, by podsumowaniem śródrocznej pracy Patrolu był udział w ogólnopolskiej akcji Przystanek PaT (ważny, wakacyjny element programu Profilaktyka a Teatr). Harcerze z Patrolu mogą wówczas uczestniczyć w warsztatach artystycznych bądź pełnić służbę wartowniczą i porządkową, wspierając organizatorów Przystanku.

Praca Patrolu PaH odbywa się we współpracy z innymi osobami, grupami bądź instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz młodzieży. I tak partnerami projektu PaH są:

  • grupy i liderzy PaT (ponad 50 liderów w całej Polsce)
  • placówki oświatowe – zwłaszcza szkoły
  • jednostki organizacyjne Policji
  • władze i samorządy lokalne
  • organizacje działające na rzecz młodzieży szkolnej
  • inne jednostki harcerskie, realizujące projekt PaH.

Projekt "Profilaktyka a Harcerstwo" jest elementem społeczności programu PaT. Wspólne dla PaT i PaH są: życie bez uzależnień, działalność na rzecz ograniczania zjawisk patologii społecznej, poszukiwanie alternatyw dla aspołecznych zachowań wśród młodzieży szkolnej, wspieranie młodzieży w twórczym, kreatywnym przeżywaniu młodości, bezinteresowna działalność na rzecz drugiego człowieka. To także identyfikowanie się harcerzy z bliskimi im hasłami programu PaT: "Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!"

Projekt PaH jest otwarty na wszelkie inicjatywy i propozycje.

Ważne, by stworzyć młodzieży ramy i możliwości działań na rzecz rówieśników, wpisane w program PaH i doskonale spójne z ideą harcerstwa, bez względu na to, która z kilkudziesięciu organizacji harcerskich zrzesza młodzież zainteresowaną ogólnopolskim programem PaH.

 

Czym to PaHnie? czyli konkretne działania w ramach PaH

 

Nasze artykuły o projekcie PaH:

Ruszył projekt PaH w Sokołowie Podlaskim

Kolejne przedsięwzięcie PaH

Pierwsza Profilaktyczna Gra Miejska

Finał gry profilaktycznej w Sokołowie Podlaskim

Szkolenie PaTrolu w projekcie PaH

PaH na konferencji w Sokołowie Podlaskim

Profilaktyczna gra miejska w Przasnyszu

II profilaktyczna gra miejska w Sokołowie Podlaskim

III profilaktyczna gra miejska w Sokołowie Podlaskim

Harcerska profilaktyka w Warszawie

 


 

Załączniki do strony

Powrót na górę strony