Drugi "Przystanek PaT" Nidzica 2007 - Przystanek PaT - Profilaktyka a Ty

Przystanek PaT

Drugi "Przystanek PaT" Nidzica 2007

31 lipca - 4 sierpnia 2007 roku, 250 uczestników

Przystanek realizowany jest w ramach programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Teatr", wpisanego do Banku Dobrych Praktyk MSWiA w obszarze rządowego programu "Razem bezpieczniej".


Komendant Główny Policji Konrad Kornatowski zamknął uroczystość Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej DRUDI PRZYSTANEK PaT zorganizowanej w dniach 31 lipca - 4 sierpnia w Nidzicy. Podczas akcji prezentowano spektakle edukacyjno-profilaktyczne, teatralne, literackie i wokalne pokazując formy zapobiegania i walki z nałogami i przemocą. Akcję zakończył koncert Jarosława Chojnackiego oraz prezentacja warsztatów wokalnych prowadzonych przez Roberta Osama.
 

W akcji udział wzięli m.in : Janusz Kaczmarek - minister spraw wewnętrznych i administracji, Kamil Zeidler - szef gabinetu politycznego ministra, Jacek Protas - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Jacek Mrozek . wicewojewoda. Rektora WSPR PEDAGOGIUM prof. dra hab. Marka Konopczyńskiego reprezentowała Pani dr Beata Nowak.
Podczas finału wręczono nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Uczmy się PaTrzeć", a także nagrody specjalne programu "Profilaktyka a Teatr" - FILARY PaT.


Warsztaty profilaktyczne połączone zostały ze szkoleniem specjalistów ds. prewencji kryminalnej komend wojewódzkich policji czyli policjantów zajmujących się zawodowo profilaktyką. W szkoleniu wzięło udział ponad 40 osób, które każdego dnia miały swój niezależny cykl zajęć, przygotowanych przez Wydział Prewencji Kryminalnej KGP oraz Departament Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA. Z ramienia KGP szkolenie koordynowała kom. Beata Naja wspierana przez panią naczelnik Elżbietę Rusiniak z MSWiA.


Warsztaty profilaktyczne ciągle poszukują optymalnej formuły. To co było dobre rok temu tym razem przytłoczone zostało ilością uczestników. Zabrakło nam czasu na rozmowę. Na TRZECIM PRZYSTANKU zapowiadamy zmianę. Po każdym spektaklu zaplanujemy czas dla zainteresowanych na spokojną rozmowę z wykonawcami.
 

Ze szczególnym uznaniem przedstawiamy wykonawców, którzy zaprezentowali spektakle edukacyjno - profilaktyczne:

 • Bielsko-Biała "Claunada" Stowarzyszenie Teatr Grodzki
 • Łódź "W środku miasta" teatr PICCOLO
 • Nidzica "Czy w nas nie ma winy?" Zespół Szkół nr 3
 • Inowrocław "Manifest" grupa teatralna AZYL
 • Inowrocław "To nie takie proste" grupy teatralne AZYL i ZERO ZERO
 • Bytom "Moja spowiedź" teatr JaCy My
 • Ruda Śląska prezentacja multimedialna grupa teatralna z Rudy Śląskiej i Szkoły Policji w Katowicach
 • Bartoszyce/Warszawa "Blackout" grupa teatralna Bartoszyce i teatr Scena 07 z Warszawy
   

Nie wystąpił niestety zapowiadany laureat podlaskiego festiwalu "Dramat i tragedię pozostaw teatrowi" - teatr Gimnazjum nr 1 w Suwałkach ze spektaklem "Na deszczu łza". Zawiodła komunikacja pomiędzy szkołą, władzami miasta i policją. Suwałki to ważne miasto. Ważne dlatego, że właśnie tam odnaleźliśmy bardzo dobrą grupę teatralną ze spektaklem profilaktycznym. Mamy nadzieję, że pojawią się w przyszłym roku. Zaproszenie nadal aktualne!


Uczestnicy warsztatów literackich prowadzonych przez Katarzynę Krakowiak przygotowali dwa wieczory poetyckie poświęcone twórczości K.I. Gałczyńskiego oraz A. Osieckiej. Nie zabrakło również wierszy "Zamkowego klubu poetek absurdu".


Do nowych pomysłów należały również warsztaty wokalne. Codzienne muzyczne show Roberta Osama pięknie zakręciło miłośników piosenki. Wśród wykonawców znalazł się także Mariusz Bielecki z KSP. Długo wyczekiwane nocne koncerty pozyskały natychmiast swoją publiczność.


Warsztat teatralny zapraszał w tym roku pod dwa różnorodne skrzydła weny twórczej. Pierwsze - to interaktywny spektakl "Opowieść nidzicka" do scenariusza Katarzyny Kotowskiej i Romana Holca. Drugie - to widowisko "Wyspiański chory na polskość" przygotowane dla uczczenia 100. rocznicy śmierci pisarza w reżyserii Ryszarda Jakubisiaka. Szkoda, że krajowi liderzy Roku Wyspiańskiego nie mieli okazji zobaczyć tej kompilacji "Wyzwolenia", "Nocy Listopadowej" i "Wesela". Bez wielkich nakładów, wielką pracą, powstała wielka rzecz do wielkiej literatury!
 

Ten rok to rozkwit pomysłu na nocne rozmowy filozoficzne. Moderator rozmów Adam Szwedka sięgnął także po formę teatru. Spotkania te kończyły się długo po północy. Najbardziej wytrwałym uczestnikom programu ukazywała się na zamkowych krużgankach biała dama.
 

Teatr Letni grywał przy pełnych salach zarówno na zamku jak i w kościele Św. Wojciecha. Nie zabrakło również przedstawienia dla najmłodszych - teatr Piccolo z Łodzi zagrał bajkę połączoną z nauką bezpiecznych zachowań pt. "Niebezpieczne zabawy". Podczas finału przedstawień Teatru Letniego aktorka teatru Scena 07 Katarzyna Krakowiak zagrała swoje 200 przedstawienie. Gratulujemy!
 

Specjalne podziękowania otrzymują:
 

Osoby

 • Elżbieta Rusiniak - MSWiA
 • Emilia Salach-Pezowicz - MSWiA
 • Piotr Jabłoński - Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Maria Schejbal - Stowarzyszenie Teatr Grodzki w Bielsku-Białej
 • Antoni Duda - Przwodniczący ZG NSZZ Policjantów
 • Marek Osiejewski - Zastępca Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów
 • Dariusz Szypulski - Burmistrz Nidzicy
 • Beata Nasiadka - Zastępca Burmistrza Nidzicy
 • Ludwik Ekiert - Starosta Powiatu Nidzickiego
 • Lech Brzozowski - Wicestarosta Powiatu Nidzickiego
 • podinsp. Witold Barcikowski - Komendant KPP w Nidzicy
 • mł. insp. Dariusz Załoga - I Zastępca Komendanta KPP w Nidzicy
 • Halina Pyszko - Dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury
 • dr Robert Andrzej Dul - etnolog i antropolog teatru
 • Dariusz Wółkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
 • Roman Burski - Kierownik Internatu ZSZiO w Nidzicy
 • Danuta Franczak - Dyrektor Hotelu Gregorovius
 • Janusz Wiśniewski - Prezes firmy Bracia Wiśniewscy
 • oraz wszystkie Panie i Panowie Policjanci którzy włączyli się w organizację Drugiego Przystanku PaT.

Instytucje

 • Wydział Prewencji Kryminalnej Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
 • Zarząd Główny NSZZ Policjantów
 • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 • Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
 • Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
 • Szkoła Policji w Katowicach
 • Nidzicki Ośrodek Kultury
 • Teatr Lalka z Warszawy
 • Teatr Parabuch z Warszawy
 • Szczep Harcerski "Watra" Hufca ZHP w Kętrzynie
 • delegacja miasta Płock
 • Stowarzyszenie Teatr Grodzki w Bielsku-Białej
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Powrót na górę strony