Spotkanie SymPaTyków w Czernikowie - SymPaTycy - Profilaktyka a Ty

Spotkanie SymPaTyków w Czernikowie

Pierwszy rok działania SymPaTyków podsumowany!

29 września 2014 roku w Zespole Szkół w Czernikowie odbyło się rocznicowe spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Grupy Inicjatywnej SymPaTycy. Wzięli w nim udział: Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty , inspektor Grzegorz Jach pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego, Janusz Pleskot dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Torunia, zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele, „Azylanci” z II LO w Inowrocławiu, a także przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji. W spotkaniu uczestniczyli także: st.aspirant Adam Klunkowski z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy,  przedstawiciele policji oraz Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński.

Spotkanie SymPaTyków rozpoczęło się tradycyjnym odtańczeniem tańca społecznościowego  belgijka oraz  oficjalnym powitaniem gości przez dyrektora ZS w Czernikowie, Andrzeja Padlewskiego. Następnie młodzież zaprezentowała swój udział w działaniach profilaktycznych, m.in. w warsztatach i różnych formach zajęć pozalekcyjnych, których celem jest promowanie mody na życie bez uzależnień. Wystąpił także zespół kameralny oraz absolwent czernikowskiej szkoły muzycznej. Pierwsza część zakończyła się przedstawieniem fragmentu spektaklu profilaktycznego pt. Brać, czy być, czyli o smutku narkomanii.

Podjęcia niezwykłej inicjatywy, jaką było powołanie grupy SymPaTyków, pogratulował pani Kurator Wójt  Z. Gawroński, a pan inspektor Jach, gratulując aktywności i zaangażowania, przyznał znaczek lidera PaT (jedyny Kurator Oświaty w Polsce wyróżniony znaczkiem lidera) oraz  rooll-up promujący SymPaTyków. W trakcie spotkania wytworzyła się wyjątkowa atmosfera i więź między wszystkimi uczestnikami, zainspirowana wspólnym odśpiewaniem hymnu PaT.

Podczas panelu dyskusyjnego pani Kurator podsumowała roczną działalność Grupy SymPaTyków  oraz  przedstawiła propozycje zadań na bieżący rok szkolny. Inspektor Grzegorz Jach przybliżył zakres działań w ramach ogólnopolskiego programu na rzecz bezpieczeństwa młodzieży ”Profilaktyka a Ty”, realizowanego przez Komendę Główną Policji.

Pani Danuta Łazur – założycielka Teatru Azyl w II Liceum Ogólnokształcącym w Inowrocławiu i koordynator programu PaT w naszym województwie, przedstawiła prezentację obrazującą działania i podsumowanie Programu profilaktyczno – artystycznego poPaTrz . Spotkanie upłynęło w miłej i twórczej atmosferze.

 

Powrót na górę strony