Spotkanie SymPaTyków w Złotnikach Kujawskich - SymPaTycy - Profilaktyka a Ty

Spotkanie SymPaTyków w Złotnikach Kujawskich

12 listopada 2014 roku w Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich odbyło się kolejne spotkanie Wojewódzkiej Grupy Inicjatywnej “Sympatycy". Celem grupy jest upowszechnianie i wprowadzanie w szkołach i placówkach idei życia bez uzależnień poprzez program „Profilaktyka a Ty”.                                                                   

W spotkaniu udział wzięli: Anna Łukaszewska Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty, Witold Cybulski - Wójt Gminy Złotniki Kujawskie, Beata Wasilewska oraz Wojciech Gliwiński - starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, sympatycy programu PaT z województwa kujawsko-pomorskiego, zaproszeni dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele, a także przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji.

Dyrektor gimnazjum - Wioletta Zielińska powitała wszystkich przybyłych gości i zaprosiła, wraz z uczniami, do wspólnego tańca - belgijki. Na chwilę hol szkoły zamienił się w tętniący muzyką i tańcem „mały przystanek PaT”. Wspólnie odśpiewano też hymn Nie wracajmy jeszcze na ziemię.

Następnie młodzież zaprezentowała swoje talenty wokalne oraz pantomimę o tematyce profilaktycznej. Stanowiło to wstęp do prezentacji działań profilaktycznych podejmowanych w szkole, przedstawionych przez Joannę Babral - szkolnego pedagoga. Wśród nich na uwagę zasługuje parada profilaktyczna organizowana już dwukrotnie przez gimnazjalistów. Ostatnia parada miała zasięg powiatowy i uczestniczyła w niej także grupa Azyl działająca przy II LO w Inowrocławiu, grupa uczniów z Gimnazjum w Sławęcinku oraz przedszkolacy ze Złotnik Kujawskich. Kolejną inicjatywą była organizacja „wieczornych podchodów z duchami” oraz gimnazjalne noce tematyczne np. noc karnawałowa, czy nocny turniej sportowy.

W dalszej części spotkania dyrektor - Wioletta Zielińska zaprezentowała osiągnięcia szkoły i różne formy alternatywnych form spędzania czasu wolnego. W sposób szczególny został przedstawiony projekt dotyczący opisywania ilustracji dla osób niewidomych - Audio- wolontariat. Szkoła, jako jedyna w województwie, brała udział w pierwszej edycji. Uczniowie łącznie opisali ponad 400 ilustracji, które zostały umieszczone w jedynym w europie kiosku z prasą dla niewidomych.  

Następnie zaprezentowało się stowarzyszenie działające przy szkole. Dzięki projektom baza szkoły wzbogaca się, ale przede wszystkim uczniowie mają zagospodarowany czas wolny. W bieżącym roku stowarzyszenie pozyskało ponad 80 tys. na działania skierowane głownie do młodzieży. Kluczowym punktem spotkania SymPaTyków było wystąpienie Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty - pani Anny Łukaszewskiej.

W pierwszej kolejności zostały zaprezentowane działania podjęte przez Toruńską grupę PaT. Film przedstawiony przez Panią Kurator, niemal instruktażowo, przedstawiał etapy, które musi przejść grupa  ubiegająca się o przystąpienie do społeczności PaT. Pani Łukaszewska zwróciła także uwagę na zjawisko lekomanii wśród młodzieży. Poinformowała zebranych o działaniach, które zostaną podjęte w najbliższym czasie, w celu wyeliminowania tego zjawiska. Podkreśliła znaczenie prawidłowo przeprowadzonej diagnozy przy konstruowaniu programu profilaktycznego.

Została także przedstawiona przez Panią Kurator  idea  „PaTefonu”, czyli spotkania przyjaciół programu PaT. Miałoby się to odbyć, w świątecznej tonacji, 10 grudnia 2014 r. w Solcu Kujawskim. Formuła spotkania – to prezentacja przez młodzież swoich pasji i talentów. Efektem tego spotkania ma być spot z życzeniami świątecznymi nagrany przez uczestników, a skierowanymi do wszystkich Sympatyków i przyjaciół PaT. Podczas dyskusji omówiono kwestie organizacyjne grudniowego spotkania.

Na zakończenie, przy wspólnej kawie i ciastku, uczestnicy spotkania wymieniali się doświadczeniem i pomysłami na działania profilaktyczne.

Powrót na górę strony