SymPaTycy ponownie w Świeciu - SymPaTycy - Profilaktyka a Ty

SymPaTycy ponownie w Świeciu

21.01.2015r. odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, dzięki gościnności dyrektora pani Ewy Joachimiak  i wicedyrektora pani Hanny Kalinowskiej, kolejne spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Grupy SymPaTyków  (Profilaktyka a Ty).

W spotkaniu uczestniczyła Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska, Wicestarosta Powiatu Świeckiego Barbara Studzińska, dyrektor PZEAS w Świeciu Bożena Szydłowska. W spotkaniu wzięli także  udział przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Policji: Naczelnik Wydziału Prewencji  mł. insp.  Jarosław Świerczyński, kom. Marek Kolinski, przedstawiciele Komendy Policji w Toruniu: asp. szt. Mirosław Kruk, mł.asp. Małgorzata Świątkowska - Olewińska i przedstawiciel Komendy Powiatowej w Świeciu st. sierż. Joanna Targowska, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: dyrektor Delegatury we Włocławku pani Krystyna Sobczak, p.o. dyrektora Delegatury w Toruniu pani Danuta Brzózka – Ciechanowska oraz wizytatorzy, eksperci PaT: Beata Wasilewska i Wojciech Gliwiński, przedstawiciele organizacji pozarządowych - Roch Kiełpiński (Przewodniczący) i Edmund Rydzewski z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole a także: dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy różnych typów szkół woj. kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław, Dobrzejewice, Czernikowo, Złotniki Kujawskie, Strzelno, Świecie, Warlubie). 

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem z grupą wokalną ZSP w Świeciu hymnu PaT. Następnie szkolny zespół „ Nie Takt” przedstawił  spektakl profilaktyczny „ Droga do nikąd”. Przedstawiono projekcję filmu „ Ile wiemy o profilaktyce?” oraz  relację ze Spotkania Młodzieży Powiatu Świeckiego pn „ Profilaktycznie dziś dla lepszego jutra”, które odbyło się 28-29 listopada 2014r. Uczniowie przedstawili także działalność szkolnego wolontariatu.

Po prezentacji dokonań szkoły w obszarze profilaktyki głos zabrała Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty pani Anna Łukaszewska. Podziękowała młodzieży za propagowanie stylu życia bez uzależnień oraz wyraziła uznanie za włączanie się w działania profilaktyczne i realizację programu PaT. Pani Kurator przedstawiła dorobek Grupy SymPaTków oraz zaprezentowała film z przebiegu  Świątecznego PaTefonu – promującego talenty młodzieży naszego województwa. Omówiono plany i wydarzenia przewidziane do realizacji na rok szk. 2014/15 m.in. organizację III Przystanku PaT w Toruniu – 23-24.04.2015r.,  wyjazd na Ogólnopolski Przystanek PaT do Warszawy na Stadion Narodowy -  23-24.06.2015r., Festiwal poPaTrz w Inowrocławiu i  II rocznicę Grupy SymPaTyków - 25.09.2015 r.

Kolejne spotkanie grupy SymPaTyków odbędzie się w marcu w II LO we Włocławku.

Powrót na górę strony