Kujawsko-Pomorska Grupa SymPaTyków w Gdańsku - SymPaTycy - Profilaktyka a Ty

Kujawsko-Pomorska Grupa SymPaTyków w Gdańsku

W dniu 19.01.2015 r. z inicjatywy Komendy Głównej Policji reprezentowanej przez inspektora pana insp. Grzegorza Jacha odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Gdańska spotkanie poświęcone  Programowi Profilaktyka a Ty - PaT. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Impresariatu Programu PaT, przedstawiciele Pomorskiego Kuratorium Oświaty: Pomorski Wicekurator Oświaty Gabriela Albertin, dyrektor Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego dr Jerzy Wiśniewski oraz  przedstawiciele Pomorskiej Policji i instytucji zaangażowanych w Projekt. Na zaproszenie insp. Grzegorza Jacha w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Grupy SymPaTyków: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pani Anna Łukaszewska, dyrektor Delegatury we Włocławku pani Krystyna Sobczak oraz wizytatorzy eksperci Programu PaT, przedstawicie Kujawsko-Pomorskiej Policji z Bydgoszczy i Torunia, dyrektorzy szkół z Torunia i Włocławka. Pan insp. Grzegorz Jach omówił istotne aspekty realizacji Programu PaT a także wskazał nowe inicjatywy w ramach programu. Pani Anna Łukaszewska przedstawiła organizację, sposób funkcjonowania oraz dotychczasowe osiągnięcia działającej od 23 września 2013 r. roku w woj. kujawsko-pomorskim Grupy SymPaTyków, której jest autorem.

Powrót na górę strony