SymPaTycy w Wielkopolsce - SymPaTycy - Profilaktyka a Ty

SymPaTycy w Wielkopolsce

„Dwa Światy” UAM w Poznaniu

Koło Naukowe Studentów Resocjalizacji „Dwa Światy” było gospodarzem VII Konferencja pt. Praca z młodzieżą w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych, która odbyła się 25 marca 2015 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jak co roku w Poznaniu można było usłyszeć wystąpienia autorytetów z zakresu resocjalizacji, penitencjarystyki oraz profilaktyki. Prelegentami byli m.in. prof. dr hab. Marek Konopczyński, prof. dr hab. Wiesław Ambrozik, a także Szef PaTu insp. mgr inż. Grzegorz Jach, który przybliżył studentom UAM założenia programu „Profilaktyka a Ty”.

Podczas konferencji ogłoszona została Deklaracja Wielkopolskich SymPaTyków programu PaT, którą podpisali: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji isnp. dr Rafał Batkowski, Wielkopolska Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak oraz prof. dr hab. Wiesław Ambrozik. Wielkopolska, to czwarta grupa SymPaTyków w kraju po Kujawsko-Pomorskiej, Lubelskiej i Pomorskiej.

Podczas spotkania Wielkopolskich SymPaTyków, którzy przyjechali na konferencję, została wybrana przewodnicząca SymPaTyków w Wielkopolsce Joanna Christop przedstawicielka Kuratorium Oświaty. Zastępcą Przewodniczącej z ramienia Policji został naczelnik Wydziału Prewencji kom. Maciej Purol natomiast zastępcą z resortu sprawiedliwości został Wojciech Mroczkowski - zastępca Kuratora Okręgowego ds. osób dorosłych. Wybór zastępcy reprezentującego resort edukacji przewidziano na kolejnym spotkaniu, które ma się odbyć już w kwietniu. Będzie ono dotyczyć dalszych planów SymPaTyków, którzy łączą przeszkolonych ekspertów PaT oraz wojewódzkie instytucje wspierające działania młodzieżowych grup PaT w Wielkopolsce.

Konferencja w Poznaniu była ważnym wydarzeniem dla Patrycji Szkudlarek, która przekazała swoją funkcję Wielkopolskiego Lidera PaT Aurelii Kuleszy - liderowi grupy PaT w Koninie. Przedstawiciele władz wojewódzkich, Uniwersytetu oraz Impresariatu PaT dziękowali Patrycji Szkudlarek za inicjatywy i wieloletnie zaangażowanie w programie PaT oraz koordynowanie programem w województwie wielkopolskim, natomiast Aurelia Kulesza przyjmowała gratulacje awansu i przyjęcia nowej funkcji.

Tekst: Patrycja Szkudlarek, Maja Mikołajczyk (Prezes Koła Naukowego Resocjalizacji „Dwa Światy” UAM)

Zdjęcia:
Grzegorz Utnik (Impresariat PaT)
st. sierż. Ewelina Tanaś (WP KWP w Poznaniu)


 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 
 
Powrót na górę strony