SymPaTycy we Włocławku - SymPaTycy - Profilaktyka a Ty

SymPaTycy we Włocławku

11 marca 2015 r we Włocławku, w Pałacu Bursztynowym, odbyło się spotkanie kujawsko-pomorskiej grupy SymPaTyków programu profilaktycznego PaT. Spotkaniu przewodniczyła Pani Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Uroczystość, której współgospodarzami byli uczniowie włocławskich szkół: III LO im. Marii Konopnickiej, Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1oraz IV Gimnazjum im. ONZ, rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu PaTu „Nie wracajmy jeszcze na ziemię”, do którego  słowa napisał Krzysztof Cezary Buszman, a muzykę skomponował Jarosław Jar Chojnacki. Następnie uczniowie z Konopnickiej odtańczyli belgijkę. Kolejna część spotkania poświęcona została prezentacji działań młodzieży LMK w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa. Ciekawe punkty programu to między innymi: projekcja filmu o telewizji internetowej działającej na terenie ZSI oraz krótki spektakl profilaktyczny wystawiony przez Gimnazjum im. Organizacji Narodów Zjednoczonych. Punkt kulminacyjny spotkania stanowiło wystąpienie kujawsko-pomorskiej grupy SymPaTyków p. Anny Łukaszewskiej Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Pani  Kurator przedstawiła program III Przystanku PaT, który zaplanowany został w Toruniu w dniach 24-25 kwietnia, przekazała informacje na temat organizacji wyjazdu na Przystanek PaT w Warszawie, zaprosiła również zebranych na Kujawski Zryw Wolnych Serc, który odbędzie się we Włocławku 1 czerwca br.

Rok 2015 jest dla wszystkich propagatorów programu profilaktycznego PaT wyjątkowy, ze względu na jubileusz 10-lecia jego realizacji, przypadający właśnie w tym roku. Autorem programu jest Grzegorz Jach, charyzmatyczny inspektor Policji, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Promocji i Bezpieczeństwa. Ogromną wartością tego programu jest popularyzowanie przez jego edukatorów wśród młodych ludzi życia wolnego od uzależnień. Integralną częścią programu Pat, opartego na całorocznych działaniach z udziałem młodzieży szkolnej, rodziców i nauczycieli, są ogólnopolskie spotkania społecznościowe, organizowane pod nazwą „Przystanek PaT”.

Przystanki te pełne są muzyki, tańca i entuzjazmu. W całym kraju powstało już kilkadziesiąt grup realizujących program PaT . Ich spotkania dowodzą, że życie bez narkotyków, w poszanowaniu praw człowieka, pełne tolerancji i zaangażowania w pomoc innym jest ogromną wartością, o którą warto i należy zabiegać. W propagowanie programu PaT niezwykle aktywnie włączyła się Pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Uczestniczy ona w Przystankach PaTu, inspiruje do powoływania kolejnych grup profilaktycznych, m.in. w Toruniu i Bydgoszczy. Obecnie czyni starania, by powstała taka grupa we Włocławku. Ogromną zasługą Pani Kurator jest powołanie  kujawsko-pomorskiej grupy SymPaTyków programu. Tworzą ją ludzie, którzy zarazili się PaTem, wierzą w jego zbawienne oddziaływanie na młodzież i inspirują ją  do realizacji kolejnych projektów edukacyjno - profilaktycznych. Takie spotkania odbywają się cyklicznie, w różnych szkołach województwa kujawsko-pomorskiego. Działania Pani Kurator w tym zakresie wykraczają poza teren województwa. Niedawno, Pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty uczestniczyła w tworzeniu  grupa SymPaTyków  PaTu w Gdańsku.

10-lecie ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Ty” mającego na celu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań wśród młodzieży, będzie obchodzone w trakcie Tegorocznego X Jubileuszowego Ogólnopolskiego „Przystanku PaT” który zaplanowany został w Warszawie 23 i 24 czerwca. To największe w kraju, ogólnopolskie spotkanie młodych, odbędzie się na Stadionie Narodowym. Obiekt ten stanie się areną promowania przez młodzież wartości takich jak zdrowie, kultura relacji, wrażliwość społeczna, a przede wszystkim wolność od przemocy i uzależnień. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wspiera tę akcję i osobiście będzie uczestniczyć z młodzieżą w X Przystanku PaT.  Do Warszawy wybierają się także uczniowie z Włocławka.

Powrót na górę strony