Deklaracja Akademicka PaT i „Sekret” w Szczytnie - Wydarzenia - Profilaktyka a Ty

Wydarzenia

Deklaracja Akademicka PaT i „Sekret” w Szczytnie

Data publikacji 14.05.2012

Wyższa Szkoła Policji i miasto Szczytno włączyły się w program PaT

Po raz pierwszy PaT w Szczytnie pojawił się w styczniu 2007 roku. Wówczas spektakle edukacyjno-profilaktyczne Grażyny Małkowskiej „Dzwonek” i „Blackout” zagrała obsada aktorska teatru Scena 07 z Warszawy. W projekcie wzięło udział ponad 900 uczniów szkół ponadpodstawowych.  Po 5 latach Szczytno doczekało się własnej grupy PaT. Należą do niej uczniowie gimnazjum nr 1 i 2, zespołu szkół nr 1 i 3 oraz Wyższej Szkoły Policji. To oni po udanym castingu dostali się do obsady spektaklu Izy Rękawek „Sekret”, którego premiera wystawiona została 14 maja 2012 roku na terenie WSPol. Program PaT z ramienia Burmistrza Szczytna koordynuje Małgorzata Enerlich, a z ramienia Rektora Wyższej Szkoły Policji podkom. Anna Zubrzycka. Grupa PaT trafiła pod zawodowe i bardzo opiekuńcze skrzydła Instytutu Nauk Społecznych WSPol.  Liderem szczycieńskiej grupy PaT został Michał Parzyszek (wychowanek teatru AZYL z Inowrocławia), którego wspierają: Dawid Antos (także inowrocławski AZYL) oraz Kamil Mupere (z projekt „Profilaktyka a Harcerstwo” w Sokołowie Podlaskim).

Finałem prezentacji PaT w Szczytnie było przyjęcie DEKLARACJI AKADEMICKIEJ, którą podpisał Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji insp. dr Piotr Bogdalski oraz insp. Grzegorz Jach Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji, szef programu „Profilaktyka a Ty”. Od tej chwili studenci WSPol mogą odbywać praktyki studenckie w programie PaT. Zapraszamy!

Zdjęcia: Tomasz Muraszko, WSPol Szczytno

Powrót na górę strony