Ogólnopolska Noc Profilaktyki - Wydarzenia - Profilaktyka a Ty

Wydarzenia

Ogólnopolska Noc Profilaktyki

Data publikacji 21.06.2013

 

ODEZWA  SPOŁECZNOŚCI PaT
www.pat.policja.gov.pl

do wszystkich pokoleń, grup zawodowych i społecznych

 

        Społeczność programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” zaprasza Państwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki.
Wykonajmy przez 60 sekund wspólny gest na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi – każdy na miarę swoich możliwości – razem – we wspólnocie obywatelskiej i społecznej – w tym samym czasie w całym kraju – 22 czerwca 2013 rokupunktualnie o godz. 16.00.

        Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. Rytm WOLNYCH SERC. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami. Tylko 60 sekund. Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo.

        Zaprośmy to tego gestu wszystkich tam gdzie mieszkamy, w sobotnie, czerwcowe popołudnie, by zjednoczył się cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie.

 

W imieniu społeczności PaT

insp. Grzegorz Jach
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji
ds. promocji bezpieczeństwa publicznego

 

 

 

 

 

 Ogólnopolska Noc Profilaktyki

22 czerwca 2013 roku

www.pat.policja.gov.pl

 

P R O G R A M (dla mediów)
 

 

15.30 – 15.55 – happening „Przestańmy biec!”

Zawołania promujące modę na życie wolne od uzależnień. Podczas happeningu młodzież rozdaje naklejki „Ogólnopolska Noc Profilaktyki – moda na życie bez uzależnień”. Szczegółowe opisy i rozwiązania metodyczno-logistyczne publikowane są na stronie internetowej programu PaT.

15.55 – odczytanie odezwy społeczności PaT

Odezwa została wysłana z Impresariatu PaT pocztą elektroniczną do każdego prezydenta i burmistrza miasta, starosty powiatu oraz wójta gminy na terenie całego kraju. Listy intencyjne zapraszające do włączenia się w ideę Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki skierowali do kierowników jednostek organizacyjnych Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Edukacji Narodowej oraz Komendant Główny Policji.

16.00 – społeczny zryw WOLNE SERCA

Ogólnopolski happening trwający 60 sekund w całym kraju, 22 czerwca punktualnie o godz. 16.00, który polega na wspólnym wybijaniu prawą dłonią rytmu serca.

16.01 – 18.00 – lokalne programy profilaktyczno-artystyczne

Happeningi, sztuka ulicy, koncerty, pokazy w terenie otwartym.

19.00 – 21.00 – twórcza profilaktyka

To czas przeznaczony na prezentacje spektakli teatralnych, musicali, filmów i wystaw edukacyjno-profilaktycznych zrealizowanych przez młodzież, które odbędą się w teatrach, kinach,  domach kultury, świetlicach lub szkołach.

21.00 – 24.00 – nocne rozmowy o profilaktyce „Głos profilaktyki”

Ten czas kończący Ogólnopolską Noc Profilaktyki przeznaczony jest na otwartą rozmowę pokoleniową na temat profilaktyki, jej słabych i mocnych stron, planów i oczekiwań społecznych.
Do rozmowy koniecznie powinna być zaproszona młodzież, policjant, psycholog, pedagog oraz prowadzący rozmowę moderator. Spotkanie może odbyć się w sali konferencyjnej urzędów miasta, powiatu lub gminy w kinie, domu kultury lub innym dogodnym miejscu. Organizatorzy powinni zapewnić swobodę wypowiedzi uczestników spotkania unikając odczytywania referatów. Bardzo istotnym partnerem tej inicjatywy są Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

 

 

 

 Ogólnopolska Noc Profilaktyki

22 czerwca 2013 roku

www.pat.policja.gov.pl

 

P R O G R A M ( z opisem )

 

15.30 – 15.55 – happening „Przestańmy biec!”
(opis poniżej)

Młodzież w formie happeningowej w ciągłym ruchu przemieszcza się na otwartym terenie (np. rynek miejski) trzymając ponad głowami (napisane/namalowane dwustronnie na kartonach) zawołania zgodne z ideą programu PaT.

(Propozycje haseł są podane poniżej)

Podczas happeningu młodzież rozdaje naklejki „Ogólnopolska Noc Profilaktyki – moda na życie bez uzależnień”, które organizatorzy będą mogli otrzymać bez ponoszenia kosztów ich druku w każdej komendzie miejskiej, rejonowej i powiatowej Policji. Ponadto liderzy PaT, będą mogli odebrać  w macierzystych komendach Policji wydrukowane plakaty Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki z wolnym miejscem na dopisanie własnych informacji (plakaty w miejscowościach, w których nie działają grupy PaT będzie można pozyskać wyłącznie w formie elektronicznej).

 

15.55 – odczytanie odezwy społeczności PaT

Odezwa zostanie wysłana z Impresariatu PaT do połowy maja br. drogą internetową do każdego prezydenta i burmistrza miasta, starosty powiatu oraz wójta gminy na terenie całego kraju.

 

16.00 – społeczny zryw „Wolne serca”

Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. Rytm „Wolnych serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych
i pomocnych innym. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami. Tylko 60 sekund. Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo.

16.01 – 16.05 – podziękowanie organizatorów i gospodarzy Nocy Profilaktyki za wspólny zryw „Wolnych serc” i zaproszenie do udziału w przygotowanym programie

 

16.05 – 18.00 – działania lokalne według możliwości

Happeningi, sztuka ulicy, koncerty, pokazy / teren otwarty.

 

19.00 – 20.30 – twórcza profilaktyka

To czas przeznaczony na prezentacje spektakli teatralnych, musicali lub filmów edukacyjno-profilaktycznych zrealizowanych przez młodzież / domy kultury, kina, szkoły, inne.

 

21.00 – 24.00 – nocne rozmowy o profilaktyce „Głos profilaktyki”

Ten czas kończący Ogólnopolską Noc Profilaktyki przeznaczony jest na otwartą rozmowę pokoleniową na temat profilaktyki, jej słabych i mocnych stron, planów i oczekiwań społecznych.
Do rozmowy koniecznie powinna być zaproszona młodzież, policjant, psycholog, pedagog oraz prowadzący rozmowę moderator. Spotkanie może odbyć się w sali konferencyjnej urzędów miasta, powiatu lub gminy w kinie, domu kultury lub innym dogodnym miejscu. Organizatorzy powinni zapewnić swobodę wypowiedzi uczestników spotkania unikając referatów i odczytywanych mentorskich wystąpień.  Głównym celem spotkania jest zachęcenie jego uczestników do przedstawiania własnych opinii na tematy z zakresu profilaktyki wywoływane przez moderatora.

Z rozmowy powinna być sporządzona notatka z oczekiwaniami rozmówców, skierowana do władz samorządowych, oświatowych i Policji. To ważny sygnał dla młodzieży poważnego traktowania ich opinii.

Warto rozważyć możliwość  zainteresowania tą inicjatywą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która może spotkać się w innej formule podczas nocnej rozmowy
o profilaktyce lub być jej gospodarzem.

 

 

OPIS

happeningu „Przestańmy biec”

Happening przeprowadzamy na rynku/placu lub w innym punkcie otwartej przestrzeni publicznej. Konieczne jest ustawienie aparatury dźwiękowej lub znalezienie innego rozwiązania technicznego pozwalającego na korzystanie z mikrofonu (np. tuba) i odtwarzania muzyki.

Do wykonania działania zapraszamy kilkadziesiąt osób-wolontariuszy (według możliwości), które deklarują gotowość do promowania idei PaT. Płeć nie ma znaczenia, natomiast najmłodsi uczestnicy happeningu powinni być w wieku gimnazjalnym. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osoby młodsze. Ważne jest, aby każdy mógł wykonać zadanie samodzielnie.

Kartony pozyskujemy we własnym zakresie dzieląc pudła tekturowe na płaszczyzny o dowolnych wymiarach. Następnie wypisujemy na nich dwustronnie hasła idei PaT, w dowolnej technice czytelnej z odległości kilku metrów. Kartony trzymane w obu rękach nosimy ponad głowami w ciągłym ruchu przez czas trwania happeningu (15.30 – 15.55). Przed odczytaniem odezwy wszystkie osoby, które nadal trzymają kartony ustawiają się obok siebie za liderem, który odczyta ODEZWĘ (15.55 - 16.00). Punktualnie o godz. 16.00 wszyscy biorą udział w ZRYWIE „Wolnych serc”, trzymając karton w lewej dłoni, a prawą wybijając rym serca.

 

Hasła (na kartony) do happeningu „Przestańmy biec”:

1.    Zwolnij – nie musisz biec!

2.    Bez uzależnień jest o niebo lepiej!

3.    Nie uciekaj od problemu. Rozwiąż go!

4.    To Ty wybierasz!

5.    Przyjdź. Zobacz. Pomyśl.

6.    Myśl racjonalnie. Myśl!

7.    Jaka jest cena Twojej wolności ?

8.    Ile trwa życie ?

9.    Warto żyć na trzeźwo!

10.  Co to jest odpowiedzialność ?

11.  Narkotyk nie rozwiąże Twoich problemów.

12.  Narkotyk = samotność.

13.  Miej otwarte oczy.

14.  Szczęście jest dla każdego!

15.  Może dzięki Tobie ktoś przeżyje!

16.  Znasz swoje dziecko?

17.  Co robi Twoje dziecko ?

18.  Co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki ?

19.  Rozmawiasz czy tylko mówisz do swojego dziecka ?

20.  Kiedy powiedziałeś „Kocham Cię” swojemu dziecku ?

21.  To Ty masz wpływ na życie tych, których kochasz.

22.  Doceń swoje dziecko!

23.  Ile masz czasu dla swojego dziecka?

24.  Mamo! Tato! Ogarnij się!

25.  Jeżeli Ty nie powiesz dziecku, że je kochasz – oni zrobią to za Ciebie!

26.  Daj mi pół litra miłości i działkę rozmowy!

27.  Czy potrafisz powiedzieć NIE !

28.  Po co brać ?

29.  Przyjaźń jest silniejsza niż narkotyk.

30.  Bliżej siebie to dalej od używek.

31.  Lepiej zapobiegać niż leczyć.

32.  Kiedy ostatnio zrobiłeś coś dla kogoś?

33.  Zrobisz coś, czy odwrócisz wzrok?

34.  Podaj dalej dobrą wiadomość!

35.  Co jest najważniejsze?

36.  Myśl na trzeźwo!

37.  A co będzie dalej?

38.  Życie masz tylko jedno!

39.  Piwo, fajki i narkotyki to złe nawyki!

40.  Baw się z kumplami, nie z narkotykami!

41.  Życie nie po to jest by brać!

42.  Gdzie jest teraz Twoje dziecko?

43.  Czy znasz kumpli swoich dzieci?

44.  Nie krzycz, przytul!

45.  Uśmiechnij się!

46.  Dołącz, poczuj, podaj dalej!

47.  Miałeś kontakt z narkotykiem?

48.  Miałeś kontakt z dopalaczem?

49.  A jak nie przestaniesz?

50.  Dziś jest właśnie taka noc kiedy warto wszystko przemyśleć.

51.  Jesteś po to aby żyć!

52.  Jesteś potrzebny!

53.  Możesz kochać!

54.  Możesz wzruszać!

55.  Możesz odkrywać!

56.  Pomóż zwyciężyć innym!

57.  Nie żyj wirtualnie!

58.  Reaguj, wspieraj, rozmawiaj.  

59.  Masz szansę! Wygraj życie!

60.  Zawsze jest nadzieja.

61.  Nie rezygnuj z marzeń!

62.  Uwolnij serce!

63.   Żyj wolny!

64.  Bez narkotyków i dopalaczy.

65.  Moda na życie!

66.  Życie bez uzależnień!

67.  Trzeźwy świat!

68.  Żyj bez przemocy!

69.  Żyj bez agresji!

70.  Staraj się pomagać innym!

71.  To Ty! Ty wybierasz!

 

Materiały do pobrania
Projekty graficzne - Marek Dembiński

Osoby zainteresowane otrzymaniem plakatu w wersji do edycji prosimy o kontakt z Impresariatem PaT

Powrót na górę strony