Rok Szkoły w Ruchu - Wydarzenia - Profilaktyka a Ty

Wydarzenia

Rok Szkoły w Ruchu

Data publikacji 05.11.2013

PaTowicze uczestniczyli w konferencji MEN

Współpraca Ministerstwa Edukacji Narodowej z programem PaT wkroczyła w kolejny etap.

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas ogłosiła rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły   w Ruchu. To rok promowania i wzmacniania aktywności i kondycji fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

W środę, 30 października 2013 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca Rok Szkoły w Ruchu.  Wzięła w niej również udział społeczność PaT – młodzież z grup PaT z Siedlec działająca w Teatrze FANUM i Teatrze PRZEDSIONEK,  a także z Warszawy i Sokołowa Podlaskiego, cudownie wspierana przez najmłodsze aktorki - Krysię i Julkę.

PaTowicze pod kierunkiem insp. Grzegorza Jacha przygotowali etiudę teatralną „Szkoła w ruchu”, dotykającą coraz powszechniej występującego problemu rezygnowania z aktywności fizycznej przez uczniów na rzecz ciągłego bycia online i  tolerowania tego zjawiska przez szkołę i rodziców. Entuzjastyczna postawa młodzieży podczas spektaklu stanowiła najlepszą promocję aktywności fizycznej, nie tylko w szkole, ale również w codziennym życiu.

Celem Roku Szkoła w Ruchu jest:

 • uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
   
 • konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;
   
 • związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
   
 • uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;
   
 • podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

W celu realizacji powyższych założeń placówki oświatowe wszystkich szczebli będą mogły przystępować do zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji  akcji „Ćwiczyć każdy może”.  Jak podkreślił w swoim wystąpieniu wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki - „promując aktywny tryb życia, działamy na rzecz bezpieczeństwa uczniów, kształtujemy w nich prawidłowe nawyki, dbałość o zdrowie i aktywność fizyczną uczniów”.


Tekst: Magdalena Andrzejczyk

Zdjęcia: Monika Kaiser-Maciejczak

Załączniki do strony

 • 3.64 MB
Powrót na górę strony