Deklaracja Akademicka w Częstochowie - Wydarzenia - Profilaktyka a Ty

Wydarzenia

Deklaracja Akademicka w Częstochowie

Data publikacji 14.10.2014

Akademia Jana Długosza w programie PaT

Z inicjatywy Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych prof. zw. dr hab. Henryka Ćwięka, w dniu 28 maja 2014 roku o godzinie 9.30 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się uroczyste podpisanie DEKLARACJI AKADEMICKIEJ. Deklarację podpisali:  JM Rektor Akademii Jana Długosza prof. dr hab. Zygmunt Bąk oraz. inspektor Grzegorz Jach Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Promocji Bezpieczeństwa Publicznego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Deklaracja dotyczy współdziałania wyższych uczelni w obszarze rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w ramach programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty" (PaT). Jej podpisanie wiąże się z przystąpieniem naszej uczelni do programu PaT w obszarze studenckiego wolontariatu związanego z promocją bezpieczeństwa oraz idei PaT czyli upowszechniania mody na życie bez uzależnień. Zaangażowanie w program PaT łączy się z powołaniem uczelnianego przedstawiciela w ramach koordynacji działań studenckiej grupy PaT, która będzie funkcjonowała na terenie Akademii. W ramach tego programu studenci uczelni  będą także mogą odbywać praktyki przewidziane regulaminem studiów. Grupą studencką  pokieruje  lider PaT wybrany przez grupę,  a grupa studencka PaT będzie prowadziła  społeczną działalność edukacyjno-profilaktyczną, zgodną z regulaminem uczelni oraz założeniami programu PaT. 

W uroczystym podpisaniu Deklaracji Akademickiej, które poprowadziła Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, w tym m.in. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Józef Drabowicz, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prof. dr hab. Janusz Kapuśniak, Dyrektor Instytutu Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD dr Urszula Nowacka,  Komendant Miejski Policji w Częstochowie inspektor Artur Bednarek, a także pracownicy i studenci Akademii. Gościem szczególnym był generał Tadeusz Budzik, były Komendant Główny Policji, który przyczynił się do przeprowadzenie tej inicjatywy.

Uczestnicy spotkania mogli także wysłuchać wystąpienia generała Tadeusza Budzika oraz wykładu inspektora Grzegorza Jacha, pt. Twórcza profilaktyka ważnym elementem bezpieczeństwa państwa, który przybliżył wszystkim ideę i specyfikę programu PaT. Szczególne podziękowania otrzymała grupa naszych studentów, za dotychczasowe zaangażowanie i udział w programie „Profilaktyka a Ty”.

Powrót na górę strony