Deklaracja Akademicka w Kielcach - Wydarzenia - Profilaktyka a Ty

Wydarzenia

Deklaracja Akademicka w Kielcach

Data publikacji 15.10.2014

To już 8. uczelnia, która współpracuje z PaTem.

14 maja 2014 r. w Kielcach z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny  odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie”, która rokrocznie już po raz 12 odbywa się podczas Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Podczas tej uroczystości Impresariat programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” miał możliwość zapoznania się ze sposobami budowania i prowadzenia działań profilaktycznych w województwie świętokrzyskim. Przedstawione referaty znajdowały swoją odbicie w obszarach tematycznych „Sprawiedliwość w społeczeństwie i kulturze”, „Obecność vs. nieobecność miłości we współczesnej rodzinie”, „Filozoficzne i religijne podstawy sprawiedliwości i miłości społecznej”, „Sprawiedliwość i  miłość zagubiona” oraz „Sprawiedliwość i miłość odnaleziona – pomoc psychologiczna, terapeutyczna i resocjalizacyjna

Uczestnicy konferencji mieli także okazję poznać założenia programu PaT:

  • mody na życie bez uzależnień;
  • profilaktyki rówieśniczej;
  • dobrych wiadomości, a nie protestów;
  • zaproszeń, a nie wykluczeń;
  • destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej;
  • bez nagród i działania za coś;
  • nie robienia co się chce ale odpowiedzialności za siebie i innych.

 

Integralną częścią konferencji było podpisanie Deklaracji Akademickiej pomiędzy Impresariatem PaT, a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, na podstawie której studenci uczelni mogli rozpocząć  praktyki w programie PaT.

 

Tekst: Michał Łazur, Mateusz Chabros (podczas studenckiej praktyki w Impresariacie PaT)

Zdjęcia: Monika Kaiser-Maciejczak

Powrót na górę strony