Deklaracja Akademicka we Włocławku - Wydarzenia - Profilaktyka a Ty

Wydarzenia

Deklaracja Akademicka we Włocławku

Data publikacji 01.12.2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku w programie PaT

Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w siedzibie Uczelni zorganizował 1 grudnia 2015 roku o godzinie 12 seminarium pn. „Deklaracja Akademicka PaT”. Seminarium to zainaugurowało współpracę uczelni z programem Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

„Dzisiejsze wydarzenie jest doskonałą okazją do tego, aby w jednym miejscu spotkali się przedstawiciele różnych środowisk, aby wspólnie zastanowić się nie nad tym co Inni robią dla mojego bezpieczeństwa, ale co ja mogę zrobić, aby czuć się bezpiecznie i mieć poczucie, że nie przejdę obojętnie obok drugiego człowieka.” –  tymi słowami gości uroczystości w imieniu władz Uczelni przywitała dr Monika Kamper-Kubańska, opiekun  Studenckiego Koła Młodych Pedagogów oraz ekspert PaT.    

Deklarację Akademicką podpisała Rektor PWSZ we Włocławku Jej Magnificencja dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka wspólnie z  insp. Grzegorzem Jachem – pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji, autorem programu PaT. Podpisanie tego dokumentu wiąże się z przystąpieniem Uczelni do programu PaT w obszarze studenckiego wolontariatu związanego z promocją bezpieczeństwa oraz idei PaT czyli upowszechniania mody na życie bez uzależnień. Zaangażowanie w program PaT łączy się z powołaniem uczelnianego przedstawiciela w ramach koordynacji działań studenckiej grupy PaT, która będzie funkcjonowała na terenie Uczelni. W ramach tego programu studenci mogą także odbywać praktyki przewidziane regulaminem studiów. Grupą studencką  pokieruje lider PaT wybrany przez grupę, a grupa studencka PaT będzie prowadziła społeczną działalność edukacyjno-profilaktyczną, zgodną z regulaminem uczelni oraz założeniami programu PaT w ramach działalności koła naukowego „Młodzi pedagodzy”.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli m. in uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci PWSZ we Włocławku, a także :    

 • dr Robert Musiałkiewicz – Prorektor PWSZ we Włocławku
 • mgr Teresa Bieniek – Kanclerz PWSZ
 • mgr Krystyna Sobczak – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku
 • insp. Piotr Stachowiak – Komendant Komendy Miejskiej Policji we Włocławku    
 • kom. Marek Koliński – reprezentujący Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy    
 • nadkom. Jerzy Kaliński – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP we Włocławku        
 • dr Paweł Sobierajski – Dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSZ    
 • dr Karolina Kaszlińska – Kierownik Zakładu Pedagogiki PWSZ        
 • nadkom. Małgorzata Marczak – Oficer prasowy KMP we Włocławku    
 • mjr mgr inż. Stanisław Dykowski – z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku
 • mgr Małgorzata Ćwikowska – Dyrektor II LO im. M. Kopernika
 • mgr Dorota Grzybowska – Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 im. Szarych Szeregów
 • mgr Ilona Składanowska – Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • mgr Ewa Karbowska – Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia serdecznie dziękujemy! Szczególne wyrazy uznania kierujemy do dr Moniki Kamper – Kubańskiej, która podsumowała seminarium następującymi słowami: „…Żywię nadzieję, że podpisanie Deklaracji Akademickiej PaT przyczyni się do wzmocnienia współpracy pomiędzy różnymi środowiskami w imię wspólnej walki o życie wolne od uzależnień i walkę z wykluczeniem społecznym”. Zatem trzymamy kciuki i witamy w społeczności PaT studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku!

Tekst: st. sierż. Damian Wroczyński – Rzecznik Prasowy PaT

Zdjęcia: Dawid Kretkowski

Powrót na górę strony