Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu - Wydarzenia - Profilaktyka a Ty

Wydarzenia

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Data publikacji 02.12.2015

Nowy PaTPORT w kujawsko-pomorskim

Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu „Profilatyka a Ty”. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami – zapowiadają gimnazjaliści.

Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu, włączyło się do programu „Profilaktyka a Ty” Komendy Głównej Policji. 2 grudnia podczas uroczystości w szkole została podpisana uchwała o powołaniu PaTPORT-u - grupy realizującej program PaT w szkole.

W uroczystości uczestniczyła jako przedstawiciel Prezydenta Miasta Torunia Ambasador i Ekspert programu PaT Dyrektor Wydziału Edukacji p. Anna Łukaszewska, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Toruniu p. Jan Krajewski, p. Krzysztof Bylicki - dyrektor Toruńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Zgromadzeni byli także przedstawiciele służb mundurowych z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz przedstawiciele KMP w Toruniu, reprezentanci toruńskiej Straży Miejskiej, przedstawiciele związków zawodowych. Wśród zaproszonych znaleźli się także dyrektorzy placówek zajmujących się walką z uzależnieniami, przedstawiciele stowarzyszeń, duchowni, prezesi firm. Gośćmi byli również dyrektorzy, pedagodzy i przedstawiciele placówek oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych mediów, rodziców i młodzież Gimnazjum nr 8 w Toruniu.

PaT to profilaktyka rówieśnicza w praktyce, a nie teorii. Nie ma ulotek i podręczników, ale dialog między młodymi ludźmi. Bo właśnie oni są zarówno mentorami, instruktorami, jak i liderami w tym programie. Jednocześnie działają przy wsparciu policjantów, nauczycieli i samorządowców.

- Wraz z rówieśnikami, koleżankami i kolegami, deklarujemy, iż zaangażujemy się najlepiej jak potrafimy w realizację idei PaT - mówi Oskar Wiśniewski, kapitan PaTPORT-u w Gimnazjum nr 8. - Od dziś działamy, a nie gadamy. Zamierzamy podejmować inicjatywy, które będą wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi i jego potrzebom. Chcemy promować styl życia wolny od uzależnień, od agresji i przemocy. A przede wszystkim chcemy zarażać innych pasjami, które staną się alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego. Bez internetu, używek i komputera.

Gimnazjalista stanął na czele pięcioosobowego kapitanatu PaTPORT-u, czyli grupy uczniów, która będzie koordynować realizację programu w szkole. Łącznie do programu przystąpiło 15 gimnazjalistów a wielu innych deklaruje chęć wsparcia rówieśników. PaTPORT już rozpoczął pierwsze prace nad harmonogramem działań, czego efekty będzie można zobaczyć już pod koniec zimowego semestru.

- Błądzić jest rzeczą ludzką. Człowiek podobno uczy się na błędach, ale są też błędy, które nie uczą, tylko niszczą - mówi Grzegorz Bortnowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 8. - Uzależnienia osłabiają, niszczą, dają złudną nadzieję. Są wokół nas młodzi ludzie, którzy potrzebują pomocy. I z tą właśnie myślą powstał program Komendy Głównej Policji. My, nasza szkoła, dzisiaj chcemy do was dołączyć, chcemy pomóc tym młodym ludziom, którzy tego potrzebują. Chcemy pomagać działając, chcemy uczyć odpowiedzialności za siebie i innych przez kształtowanie postaw asertywnych i aktywnych społecznie Będziemy promować modę na życie bez uzależnień, nie okazjonalnie, od święta, ale na co dzień. Nie dla nagród, nie dla rozgłosu. Nagroda jest jedna – wolny i szczęśliwy młody człowiek. – podkreśla dyrektor szkoły.

Pod uchwałą powołującą PaTPORT w Gimnazjum nr 8 podpisała się m.in. Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, która jest Ambasadorem i Ekspertem programu PaT. - Pracujemy w mieście nad strategią rozwoju edukacji - mówi dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta p. Anna Łukaszewska. - Jednym z punktów, który razem z policją zapisaliśmy w dokumencie, jest program "Profilaktyka a Ty". Chcemy pokazać w strategii, że profilaktyka jest ważna, tak jak ważny rozwój młodych ludzi. W PaT głos należy do młodych. Chodzi głównie o to, żeby młodzi ludzie w szkole byli bezpieczni i szkoła była bezpieczna.

- „Profilaktyka a Ty” stwarza młodym ludziom możliwość dzielenia się swoją inicjatywą w zakresie działań profilaktycznych - mówi Anna Żak-Malinowska, pedagog i opiekun PaTPORT-u w Zespole Szkół nr 8. - W wielu przypadkach młodzi ludzie potrafią lepiej dotrzeć do swoich rówieśników niż dorośli. Są dla nich bardziej wiarygodni i autentyczni.

Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności i pasje, jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Zaproszeni gości mieli okazję obejrzeć występy teatralne, sportowe, taneczne i wokalne.


Tekst i zdjęcia: Zespół Szkół Nr 8 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Toruniu

Powrót na górę strony