2 urodziny Szamotulskiej Grupy PaT - Wydarzenia - Profilaktyka a Ty

Wydarzenia

2 urodziny Szamotulskiej Grupy PaT

Data publikacji 19.04.2017

30 marca 2017 roku w Szamotułach pojawiło się pytanie „ Co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki ” podczas 2 urodzin Szamotulskiej Grupy PaT - ogólnopolskiego programu profilaktycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Działania PaT zostały zainaugurowane w Szamotułach w dwa lata temu podczas oficjalnej gali, która odbyła się w kinie „ Halszka’’. Tym razem, także gościliśmy w kinie. Urodziny rozpoczęły się od przedstawienia profilaktycznego wystawionego przez  młodzież z placówki opiekuńczo wychowawczej w Szamotułach Ambitny Tim.

Gala urodzinowa została otwarta przez gospodarzy spotkania Kierownika II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Agnieszkę Nowaczyk oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach Iwonę Lembicz – Kwaterę.

W uroczystości wziął udział profesor zwyczajny Wiesław Ambrozik z UAM w Poznaniu, który przez cały czas wspiera nas w działaniach profilaktycznych oraz zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Szamotułach Dariusz Walkowiak i Starosta Józef Kwaśniewicz oraz Andrzej Grzeszczyk, także  reprezentujący Starostwo Powiatowe również Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Przybylska. Nie zabrakło wśród nas gości z Komendy Głównej Policji z Warszawy st. sierż. Damiana Wroczyńskiego, Anny Hilaruk i Wojciecha Kozioł oraz z Komendy Wojewódzkiej z Poznania nadkom.Macieja Purola, podinsp.Grzegorza Sieradzkiego i sierż. szt. Marcina Smuzkiewicza. Swoją obecnością zaszczycił nas  Komendant KP w Szamotułach Sławomir Dziupiński, Kurator Okręgowy Irena Szostak, Prezes Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski wraz z Zarządem Stowarzyszenia oraz dyrektorzy szkół, pedagodzy, a także Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrorogu Magdalena Dąbrowska wraz z władzami Ostroroga i Dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury Piotr Michalak. Młodzież promująca modę na życie bez uzależnień była wpierana i podziwiana, także przez licznie zgromadzoną młodzież z szkół szamotulskich oraz grupy patowskie  z Poznania i z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. Największe słowa uznania i podziękowań otrzymała grupa PaT działająca w Szamotułach. Młodzież zaprezentowała przedstawienie „ Igraszka ‘’, a zaprzyjaźnieni z grupą PaT goście uraczyli nas występami artystycznymi.Uczniowie zgromadzeni w grupie PaT kreują właściwą postawę wśród rówieśników jaką jest moda na życie wolne od uzależnień. To ich misja na rzecz drugiego człowieka motywuje innych do działań i promuje szeroko rozumianą profilaktykę rówieśniczą. Zaszczytem jest współpraca z taką młodzieżą, która wykazuje ogromną inicjatywę, pasję oraz determinację w dążeniu do celu. Grupa jest prowadzona przez kuratorów Agnieszkę  Nowaczyk, Iwonę Januszak i Alicję Kałużyńską. Oddanie i odwaga w promowaniu prawidłowych postaw wśród młodzieży jest wzorem do naśladowania. Gromkim brawom i gratulacją nie było końca, ponieważ twórcza profilaktyka w Szamotułach dzięki tej grupie jest widoczna. Rola młodych ludzi w przeciwdziałaniu i walce z wszelkimi uzależnieniami jest najważniejsza. Szczególne podziękowania za wsparcie grupy i możliwość rozwoju talentów aktorskich, uczestniczenia w licznych przystankach PaT, oraz wyjazdach otrzymali; profesor zwyczajny Wiesław Ambrozik, Kurator Okręgowy Irena Szostak, Burmistrz  Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek , Starosta Powiatowy Józef Kwaśniewicz, Komenda Wojewódzka Policjia z Poznania oraz Komenda Główna Policji Warszawy, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach Iwona Lembicz – Kwatera,
Dyrektor Ośrodka Kultury Piotr Michalak oraz Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski.

Uczniowie z szamotulskich szkół zabierają ważny głos w walce z uzależnieniami, dlatego warto pamiętać, że nie ulotki są ważne, lecz młody człowiek, który poprzez teatr, przedstawienia profilaktyczne mówi głośno „STOP NARKOTYKOM‘’, „STOP PRZEMOCY".

Tekst: A.Nowaczyk/DW
Zdjęcia: W. Kozioł

 

Powrót na górę strony