Nowy PaTPORT w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach! - Wydarzenia - Profilaktyka a Ty

Wydarzenia

Nowy PaTPORT w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach!

Data publikacji 25.05.2017

24 kwietnia 2017 roku to wyjątkowa data w historii Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach. Aktywność uczniów szkoły został uhonorowana powołaniem PatPORTU. To trzecia już w Katowicach grupa młodych ludzi promujących w środowisku rówieśniczym idee PaTowskie: Jesteś potrzebny, Bądź wolny od uzależnień, Staraj się pomagać innym.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 7 im. Satnisława Mastalerza w Katowicach, wyróżniają się swoją aktywnością. Od lat nie tylko uczestniczą ale przede wszystkim organizują przedsięwzięcia profilaktyczne, porywając za sobą młodzież z sąsiednich szkół. W środowisku rówieśniczym promują oni przede wszystkim profilaktykę alternatywną, aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich zainteresowań i talentów sportowych. Potrafią dostrzec drugiego człowieka, jego potrzeby, czasami cierpienie, aktywnie prowadzą włączają się w różnego rodzaju formy wolontariatu. Prezentacja ich dotychczasowych osiągnięć wywołała ogromne uznanie gości uczestniczących w uroczystości utworzenia PaTPORTU. W wydarzeniu tym udział wzięli: Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice Pan Sławomir Witek, Ekspert PAT i dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Katowicach– pani Agnieszka Moś, podinspektor Małgorzata Biernacka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i Komendant Komisariatu VII Policji w Ktowicach nadkom. Tomasz Wyczesany, przedstawiciele Straży Miejskiej w Katowicach, Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, przewodnicząca Rady Rodziców, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oswiatowych.  
Młodzież PaTPORTU w Zespole Szkół nr 7 została włączona w grono ogólnopolskiej społeczności PaT. Program PaT - „Profilaktyka a Ty” to edukacyjno-profilaktyczny program mody na życie bez uzależnień, przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej, wykluczeniom. PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.

 

Powrót na górę strony