PaT na Uniwersytecie Warszawskim - Wydarzenia - Profilaktyka a Ty

Wydarzenia

PaT na Uniwersytecie Warszawskim

Data publikacji 13.01.2011

W dniu 13 stycznia 2011 roku o godzinie 13.30 w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW odbyło się uroczyste podpisanie Deklaracji Akademickiej.

Deklarację podpisali Dyrektor Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski oraz autor programu PaT insp. Grzegorz Jach. Uczelnię reprezentowali również: doc. dr Elżbieta Bielecka (IPSiR, koordynator programu PaT na UW), , doc. dr Jadwiga Królikowska (opiekun Studenckiego Naukowego Koła Dramy Stosowanej im. Johna Somersa).

W uroczystości wzięli również udział:

  • doc. dr Ewa Kozdrowicz (Wydział Pedagogiki UW)
  • mł. insp. Mariola Gosławska Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP,
  • Antoni Duda Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów,
  • podinsp. Piotr Idzikowski przedstawiciel Komendanta Stołecznego Policji,
  • Lech Lewandowski prezes Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich w Grodzisku Mazowieckim,
  • Aldona Żejmo-Kudelska z Centrum Szkoleń i Rozwoju "Drama Way", zajmującego się m.in. profilaktyką poprzez dramę,
  • Elżbieta Golińska dziennikarz, redaktor naczelna gazety "PaTrz", członek Rady Programowej PaT,
  • liderzy programu PaT: Dorota Nakonieczna, Sławosz Marcisz, Marcin Frej i Jan Goliński,
  • studenci z Koła Naukowego Dramy Stosowanej im. Johna Somersa.

Uniwersytet Warszawski jest czwartą uczelnią, która  podpisała z programem PaT Deklarację Akademicką, przystępując tym samym do studenckiego wolontariatu, podejmującego działania ukierunkowane na promowanie bezpieczeństwa oraz życia bez uzależnień. Studencka grupa PaT powstanie na bazie prężnie działającego Studenckiego Naukowego Koła Dramy Stosowanej im. Johna Somersa. Pierwsze prezentacje dramowe Koła zobaczymy już podczas lutowej konferencji pod koniec lutego br.

Warsztaty dramy po raz pierwszy znalazły swoje miejsce na IV Przystanku PaT. Dzięki stałemu poszerzaniu pola współdziałania będziemy mogli gościć na kolejnych akcjach wybitnych praktyków dramy, a studenci Instytutu Profilaktyki Stosowanej i Resocjalizacji w ramach studenckich praktyk (i nie tylko) dołączą do grona wolontariuszy społeczności PaT.

Liderem grupy studenckiej programu PaT w Uniwersytecie Warszawskim została Karolina Iwańska, e-mail: iwanska_karolina@onet.eu

 

foto: Jan Goliński

Powrót na górę strony