PaH na konferencji w Sokołowie Podlaskim - Wydarzenia - Profilaktyka a Ty

Wydarzenia

PaH na konferencji w Sokołowie Podlaskim

Data publikacji 14.04.2011

Sala konferencyjna Urzędu Miasta przybrała harcerskie barwy i wypełniła się po brzegi ludźmi w różnym wieku, często w mundurach zuchowych i harcerskich. Salę ozdobiły symbole harcerskie, zaś przyległe korytarze - wystawa kronik oraz fotografii "Z dziejów Sokołowskiego Harcerstwa".

14 kwietnia odbyła się Konferencja "Harcerskie wychowanie do aktywności obywatelskiej". Licznie zgromadzonych gości powitali phm Grzegorz Nowotniak Komendant Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim i hm. Bożenna Hardej Komendantka Sokołowskiego Domu Harcerza słowami - spotkaliśmy się na przedsięwzięciu zorganizowanym z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu, w ramach Programu Wychowawczego Hufca "Aktywny Obywatel". Harcerstwo Polskie istnieje już 100 lat, Harcerstwo Sokołowskie 96 lat! Zatem tyle już lat w naszym kraju i naszym mieście istnieje wolontariat, bo przecież Służba Harcerska jest formą aktywności obywatelskiej. Nasz wolontariat jest płaszczyzną współpracy wielu osób i instytucji naszych miast i wsi Powiatu Sokołowskiego. Teatralną prezentację wolontariatu, mieliśmy okazję obejrzeć podczas sokołowskiej premiery spektaklu "Oskar i Pani Róża" reżyserii Grzegorza Jacha, w którym w role aktorów wcielili się harcerze: Kuba Tomaszewski i Anna Hilaruk.

W tym dniu zaszczyciło swoją obecnością wiele osób. Trudno ich wszystkich wyliczyć. Byli to wieloletni harcerze i przyjaciele harcerstwa. Wśród nich: hm. Krzysztof Budziński - Z-ca Naczelnika ZHP, hm. Michał Bagiński - Komendant Mazowieckiej Chorągwi ZHP, Joanna Banasiak - Dyrektor Delegatury KO w Płocku, Waldemar Hardej Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, Bogusław Karakula - Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Jerzy Maksjan - Wiceburmistrz Miasta Sokołów Podlaski, mł.insp. Karol Szwalbe - Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim wraz z Naczelnikiem Prewencji kom. Mirosławem Olszewskim, Danuta Zadrożna Prezes Oddziału ZNP, Elżbieta Świszczewska - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, byli komendanci hufca: hm. Stanisław Jurczak, hm. Aniela Zemło, hm. Józef Truszkowski, hm. Janusz Tokarski, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkół i przedszkoli, dyrektorzy rożnego typu instytucji, rodzice, harcerze, instruktorzy i sympatycy tego ruchu.

Po długich powitaniach głos zabrał druh Krzysztof Budziński Zastępca Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego, który poinformował, że na wniosek Komendy Hufca
w Sokołowie Podlaskim i Komendy Mazowieckiej Chorągwi w Płocku Naczelnik ZHP przyznał panu Bogusławowi Karakuli Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski Honorowe
Wyróżnienie "Niezawodny Przyjaciel" i wręczył symboliczną Laskę Skautową. Pan burmistrz otrzymał gratulacje w imieniu Komendy i Kadry Hufca. Ten tytuł "Niezawodnego Przyjaciela" jest wyrazem naszego uznania za serdeczne, wieloletnie wsparcie naszej działalności. To honorowe wyróżnienie przyznawane jest dla osób wyjątkowych. Pierwszą "Laskę Skautową" otrzymał Wielki Polak, Obywatel Świata Papież Jan Paweł II w 1997 roku w Gnieźnie. Wśród osób uznanych za Niezawodnych Przyjaciół są również m.in. prezydenci Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński oraz Kardynał Józef Glemp, a także nasz biskup Antoni Pacyfik Dydycz.

Dh Grzegorz Nowotniak przedstawił prezentację multimedialną "Sokołowskie Harcerstwo dawniej i dziś". Przybliżył historię tej organizacji od czasów jej powstania, czyli od roku 1915 oraz chronologicznie przedstawił istotne daty, ważne przedsięwzięcia, w środowiskach działania poszczególnych jednostek zuchowych i harcerskich, głównie w na terenie powiatu oraz w Sokołowskim Domu Harcerza przy ul. Kościuszki 11 i Harcówce VII Osiedlowego Szczepu Harcerskiego działającego przy Sokołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 1975 roku. Podkreślił, że hufiec to nie tylko atrakcyjne działania, ale przede wszystkim ludzie. Ludzie pełni pasji, talentów, poświęcenia, zaangażowania. Przedstawił portrety poprzednich komendantów hufca oraz instruktorów pełniących obecnie funkcje w hufcu.

Druhna phm. Joanna Banasiak, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku, wygłosiła referat p.t. "Harcerska Metoda Wychowawcza a program wychowawczy szkoły". Trzy Druhny, które "wyrosły" z sokołowskiego hufca, a teraz pracują w naszej jednostce nadrzędnej Głównej Kwaterze ZHP w Warszawie przedstawiły bardzo ciekawe prezentacje. Pwd. Marta Lipska, instruktorka Wydziału promocji GK ZHP, prezentację omawiającą "Samorządność w organizacji pozarządowej, czyli zaangażowanie ZHP w kampanie społeczno-edukacyjne", a hm. Aleksandra Joniec-Kur, Szefowa Biura GK ZHP i pwd. Justyna Wilk - Członkini Biura GK ZHP pokazującą 100 lat wolontariatu.

Wszyscy wiedzą, że sokołowscy harcerze włączyli się do programu Profilaktyka a TY i są inicjatorami projektu Profilaktyka a Harcerstwo. Działania w tej dziedzinie zaprezentowała phm. Anna Hilaruk z VII Osiedlowego Szczepu Harcerskiego im. Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, koordynator krajowy PaH. Program Profilaktyka a Harcerstwo stał się już rozpoznawalny w całej Polsce, a zainaugurowany została w Sokołowie Podlaski 2 października 2009 roku. Dh insp. hm. Grzegorz Jach szef programu PaT podziękował wszystkim, którzy uczestniczą bądź wspierają projekt „Profilaktyka a Harcerstwo”.

Na zakończenie komendant hufca przedstawił analizę ankiety i sondy publicznej przeprowadzonej przez zuchów, harcerzy i instruktorów wśród dorosłych mieszkańcami naszego miasta i powiatu, celem poznania opinii n.t. harcerstwa, sprawdzenia czy jesteśmy aktywni, otwarci, widoczni, potrzebni. Wyniki pokazały, że w Sokołowie Podlaskim harcerstwo jest bardzo mocno umiejscowione i trudno wyobrazić sobie, aby go zabrakło.

Podczas konferencji wystapili: Wojtuś z 13 Gromady Zuchowej "Mali Odkrywcy" i jego mama dh. Agnieszka Damentko-Wała członkini 5 Kręgu Instruktorskiego "Słonecznik" oraz 40 Drużyna Harcerska "Kamyki" im. A. Kamińskiego ze Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim, przygotowana przez drużynową dh. phm. Hannę Ratyńską i p. Witolda Radomskiego.
Prowadzący Konferencję wyrazili słowa podziękowań i wdzięczności za obecność gości oraz przypominając bliskość szczególnych dni - a rano... zabiją nam dzwony i serca. Wielkanoc!" złożyli serdeczne życzenia zdrowia, słońca, pokoju i dobra.

Tekst. Sławomir Tomaszewski
Foto: Maciej Tomaszewski

Powrót na górę strony